Gymnasieelever kan få fritt val av hjälpmedel

Det ska bli enklare att få rätt hjälpmedel i gymnasiet – och att få behålla dem när man lämnar skolan.
På torsdagen avslöjade Maria Larsson att regeringen vill införa fritt val av hjälpmedel för gymnasieelever.

Målet är också att eleverna ska kunna ta med sig hjälpmedlen när de lämnar gymnasiet.
Syftet är att underlätta elevernas övergång från skola till arbetsliv.

I regeringens nya strategi för funktionshinderspolitiken 2011-2016 heter det att regeringen ”avser att analysera möjligheten” att införa fritt val av hjälpmedel i gymnasiet.

Det har länge känt att många elever har svårt att få rätt hjälpmedel i skolan, bland annat på grund av att det ofta är oklart om kommunen eller landstinget har ansvaret för att bekosta hjälpmedlet. Ett annat problem är att eleverna idag tvingas lämna ifrån sig hjälpmedel när de går ut skolan.

En satsning på fritt val av hjälpmedel skulle kunna hjälpa till att lösa båda dessa problem.