Gymnasieelever kan få fritt val av hjälpmedel

Datorn Memoplanner från Abilia är ett av de hjälpmedel som kan vara värdefullt både i skolarbete och senare i arbetsliv.

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

Det ska bli enklare att få rätt hjälpmedel i gymnasiet – och att få behålla dem när man lämnar skolan.
På torsdagen avslöjade Maria Larsson att regeringen vill införa fritt val av hjälpmedel för gymnasieelever.

Det ska bli enklare att få rätt hjälpmedel i gymnasiet – och att få behålla dem när man lämnar skolan.
På torsdagen avslöjade Maria Larsson att regeringen vill införa fritt val av hjälpmedel för gymnasieelever.

Målet är också att eleverna ska kunna ta med sig hjälpmedlen när de lämnar gymnasiet.
Syftet är att underlätta elevernas övergång från skola till arbetsliv.

I regeringens nya strategi för funktionshinderspolitiken 2011-2016 heter det att regeringen ”avser att analysera möjligheten” att införa fritt val av hjälpmedel i gymnasiet.

Det har länge känt att många elever har svårt att få rätt hjälpmedel i skolan, bland annat på grund av att det ofta är oklart om kommunen eller landstinget har ansvaret för att bekosta hjälpmedlet. Ett annat problem är att eleverna idag tvingas lämna ifrån sig hjälpmedel när de går ut skolan.

En satsning på fritt val av hjälpmedel skulle kunna hjälpa till att lösa båda dessa problem.

Publicerad:
2011-06-17

Av: Redaktionen

Nyckelord:
hjälpmedel, hjälpmedel för arbete, hjälpmedel för skola


ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå