Hägglund och Larsson lovar att slå vakt om LSS och assistans

– Vi har inga planer på att försämra LSS-reformen och den personliga assistansen, sa socialminister Göran Hägglund (kd) i en intervju med Föräldrakraft på tisdagen då han förklarade sig beredd att hålla fast vid LSS som en rättighetslag.

– LSS är den kanske viktigaste reformen på handikappområdet och vi kommer självklart att slå vakt om den, sa Göran Hägglund som påminde om att reformen genomfördes under den borgerliga regeringen med Bengt Westerberg som socialminister i början av 90-talet.

Föräldrakraft bad även folkhälsominister Maria Larsson (kd) att kommentera den utbredda oron hos handikapporganisationer och anhöriga kring framtiden för LSS och den personliga assistansen.
– Det är en oro som odlas av våra politiska motståndare, sa Maria Larsson, men vi kommer att värna om lagen. Den utredning som nu pågår handlar inte om att förändra LSS så att den inte fortsätter vara en rättighetslagstiftning.
– Många har glömt att det var en borgerlig regering som införde reformen. Vi har samma starka drivkraft att förbättra för personer med funktionshinder denna valperiod, sa Maria Larsson, som påpekade att ”det hände väldigt lite med handikapplanen” under den socialdemokratiska regeringen.

Föräldrakraft frågade Göran Hägglund om hur han ser på oviljan hos många kommuner att tillgodose funktionshindrades rättigheter enligt LSS.
– Det är ett generellt problem att kommuner ibland beslutar lite som man vill, och ibland trotsar både lagar och domstol. Vi har idag väldigt dåliga metoder för att möta kommuner som gör så. Vi måste hitta metoder som gör att kommunerna följer bestämmelserna bättre, sa Göran Hägglund.

Göran Hägglund och hans parti kristdemokraterna anser att ansvaret för åtgärder enligt LSS ska övertas av staten. Frågan utreds just nu av LSS-kommittén. Riksföreningen Autism uttalade under tisdagen att kommunerna bör behålla ansvaret, men med starkare statlig tillsyn.

Den borgerliga regeringen har haft stort fokus på sysselsättningen men än så länge har det varit tunnsått med satsningar på jobb för personer med funktionshinder.

När kommer riktiga jobb med riktig lön för personer med exempelvis asperger syndrom, där bara fyra personer av 100 har arbete trots att dessa personer ofta är mycket kompetenta?
– Det är det som är 10 000 kronorsfrågan. Vi brottas med fördomar hos både arbetsgivare och arbetskamrater. Därför måste kunskapen bli bättre.
– Samtidigt tror jag att det blir utrymme för fler personer med funktionshinder på arbetsmarknaden efterhand som arbetslösheten i övrigt minskar. Med de reformer som vi genomför på arbetsmarknaden tror jag att fler får möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden.

Men nog krävs det konkreta insatser för just de här grupperna med funktionshinder?
– Ja, det är fullt möjligt att det är så. Förr fanns fler jobb för de som inte kunde prestera till hundra procent. Idag är företagens organisationer så slimmade att personer med funktionshinder trängs ut. Detta är ett mycket stort dilemma och det finns skäl för oss att fundera på vad man kan göra, sa Göran Hägglund.