Han föreslår nya lagar för att skydda patientens rätt till vård

Foto på Toivo HeinsooFrivilliga löften om vårdgaranti, fast läkarkontakt och individuellt anpassad information räcker inte. Nu vill regeringens utredare Toivo Heinsoo lagstifta om att patienterna ska ha rätt till detta.

– Patientens ställning inom hälso- och sjukvården är ibland mycket svag, konstaterade Toivo Heinsoo när han på måndagen presenterade delbetänkande ”Patientens rätt: Några förslag för att stärka patientens ställning”.

En orsak till att det behövs ny lagstiftning är enligt Toivo Heinsoo ”den bristande tillgänglighet till beslutade besök och vårdinsatser som systematiskt förekommer inom flera delar av vården och inom samtliga landsting”.

I korthet innebär hans förslag att vårdgarantin ska lagregleras, så att det finns en högsta tidsgräns för att få vård, till exempel att bedömning av vård ska göras inom 30 dagar och att behandlings ska påbörjas inom 120 dagar.

Patienterna föreslås också få lagstadgad rätt till individuellt anpassad information om väntetider, valmöjligheter och om själva vårdgarantins innehåll. Idag är bristen på anpassad information utbredd, enligt Toivo Heinsoo.

Lagen föreslås också ändras så att hälso- och sjukvården blir skyldig att se till att patienterna får full möjlighet att själv välja vårdgivare.

Patienter som behöver en fast vårdkontakt ska också få lagstadgad rätt till detta. Den fasta vårdkontakten ska ge kontinuitet och hjälpa till att samordna patientens olika vårdkontakter. Idag är det enligt utredaren en stort problem att för patienter att hålla reda på många olika kontakter med vården.

Mer om förslagen finns på regeringens webbsajt