Nyheter

Han föreslår nya lagar för att skydda patientens rätt till vård


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Frivilliga löften om vårdgaranti, fast läkarkontakt och individuellt anpassad information räcker inte. Nu vill regeringens utredare Toivo Heinsoo lagstifta om att patienterna ska ha rätt till detta.

Foto på Toivo HeinsooFrivilliga löften om vårdgaranti, fast läkarkontakt och individuellt anpassad information räcker inte. Nu vill regeringens utredare Toivo Heinsoo lagstifta om att patienterna ska ha rätt till detta.

– Patientens ställning inom hälso- och sjukvården är ibland mycket svag, konstaterade Toivo Heinsoo när han på måndagen presenterade delbetänkande ”Patientens rätt: Några förslag för att stärka patientens ställning”.

En orsak till att det behövs ny lagstiftning är enligt Toivo Heinsoo ”den bristande tillgänglighet till beslutade besök och vårdinsatser som systematiskt förekommer inom flera delar av vården och inom samtliga landsting”.

I korthet innebär hans förslag att vårdgarantin ska lagregleras, så att det finns en högsta tidsgräns för att få vård, till exempel att bedömning av vård ska göras inom 30 dagar och att behandlings ska påbörjas inom 120 dagar.

Patienterna föreslås också få lagstadgad rätt till individuellt anpassad information om väntetider, valmöjligheter och om själva vårdgarantins innehåll. Idag är bristen på anpassad information utbredd, enligt Toivo Heinsoo.

Lagen föreslås också ändras så att hälso- och sjukvården blir skyldig att se till att patienterna får full möjlighet att själv välja vårdgivare.

Patienter som behöver en fast vårdkontakt ska också få lagstadgad rätt till detta. Den fasta vårdkontakten ska ge kontinuitet och hjälpa till att samordna patientens olika vårdkontakter. Idag är det enligt utredaren en stort problem att för patienter att hålla reda på många olika kontakter med vården.

Mer om förslagen finns på regeringens webbsajt

 

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HD Motion
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Mini Crosser X