Han ger miljoner till statliga specialskolor

Med den nya budgeten satsar regeringen 75 miljoner kronor på elever med behov av särskilt stöd. En stor del av pengarna ska gå till att återigen göra Ekeskolan och Hällsboskolan till statliga skolor.
   
Ekeskolan specialinriktar sig på synskadade elever med andra funktionshinder, Hällsboskolan på språkstörda elever och nu ska dessa två åter drivas av staten och kunna ta in elever från hela Sverige.

– På Ekeskolan och Hällsboskolan finns lärare med spetskompetens som krävs för att ge elever med synskada och ytterligare funktionshinder samt elever med grav språkstörning en bra skolgång, säger skolminister Jan Björklund.

Vad resten av pengarna ska gå till har man på utbildningsdepartementet inte klart för sig ännu. Jan Björklunds statssekreterare Bertil Östberg menar att man än så länge inte hunnit få klart några detaljerade förslag, men att man bland annat vill få igång ett ordentligt riksgymnasium för synskadade.

Ekeskolan ligger i Örebro och erbjöd tidigare synskadade elever från hela landet utbildning. Men idag kan barn utanför kommunen bara få visstidsutbildning på skolan som ett komplement till den ordinarie skolgången i hemkommunen.

Eleverna på Ekeskolan har synskador ofta kombinerat med andra funktionshinder. Därför består en stor del av utbildningen av alternativ kommunikation. Här får eleverna chansen att arbeta mycket med datorer och IT som hjälpmedel.

Även på Hällsboskolan i Sigtuna erbjuds elever utanför kommunen visstidsutbildning. På Hällsboskolan arbetar man först och främst med elever med språkstörning. Här får eleverna specialpedagogik och en möjlighet att öva upp tal.

Men nu ska detta ändras på. Den nya skolministern bestämmer att skolorna ska bli statliga och därigenom bli öppen för alla i hela landet. Alla barn ska kunna söka till skolorna och få möjlighet att förflytta hela sin skolgång till skolorna. När detta blir verklighet vet man dock inte än.