Han hittar företagen som ger unga med funktionsnedsättning en ljus framtid

Stockholms stad vill permanenta Open Eyes, projektet som skapar praktikplatser för unga med funktionsnedsättningar.
– Praktikertjänst är ett av de nya företag som kommer att delta i samarbetet med Telia, Tieto och Stockholms Stad. Får vi bara en handfull andra företag kan vi göra något riktigt bra, säger projektledaren Lars Ahlenius.

Open Eyes ordnar jobb för allt fler unga med funktionsnedsättningar. De senaste åren har i snitt sex personer årligen fått praktikplats.

– Idén är att göra något positivt av att unga funktionshindrade är stora användare av it- och telekomprodukter men i stor utsträckning står utanför arbetsmarknaden. Genom att integrera människor med andra erfarenheter och förutsättningar kan man bidra till att utveckla gamla produkter och finna nya, säger Lars Ahlenius.

Lars Ahlenius är just nu fullt sysselsatt med att knyta till sig fler företag som är intresserade av att delta, vi söker långsiktiga samarbetspartners som delar synen på att alla tjänar på ett mer integrerat samhälle.
– Målet är att knyta till sig ett tiotal större företag som gör ett åtagande och satsar, säger Lars Ahlenius.

De ungdomar som berörs av satsningen har oftast aktivitetsersättning och är inskrivna vid den speciella arbetsförmedlingen för unga funktionshindrade i Stockholm. Aktivitetsersättningen tar man med sig in på den nya praktikplatsen.

Open Eyes är en efterföljare på ett projekt som hette Open Up och som drogs igång av eldsjälen Nils Nobrand, ombudsman på fackförbundet Seko, med finansiering från ESF-fonden. TeliaSonera, Tieto och Stockholms stad har nu tagit över och driver det i egen regi.

Ledningen för Stockholms stad vill permanenta verksamheten som en del av verksamheten inom social- och arbetsmarknadsnämnden. Under oktober presenterades ett budgetförslag med den innebörden och kommunfullmäktige fattar definitivt beslut under november.

Även om framtidsplanerna än så länge är något osäkra tror Lars Ahlenius att ett 20-tal deltagare per år är en lämplig målsättning de kommande åren.
– Det skulle gå att placera ut ännu fler, men det är viktigare att det blir bra praktikplatser än att det blir många. Det är viktigt med rätt person på rätt plats. Misslyckade placeringar leder ofta till problem som försämrat självförtroende hos deltagarna och ökad arbetsbörda för företagen, säger Lars Ahlenius.

Han vet vad han talar om. Lars Ahlenius är själv ett levande bevis på att rätt praktikplats kan betyda allt. På grund av en muskelsjukdom levde han själv som förtidspensionär under mer än ett decennium, från 28 års ålder till 39. Lars ville både plugga och jobba, men som förtidspensionär var det nästan omöjligt att få chansen. Av en händelse fick han se Nils Nobrand prata om Open Up projektet på TV och lyckades få kontakt med projektets grundare och sedan också en praktikplats på Stockholms Radio Sjöassistans. Idag är Lars Ahlenius själv projektledare för efterföljaren Open Eyes.

– Att få ett arbete har en enorm betydelse, känslan av att vara behövd och att någon förväntar sig att du ska komma och faktiskt göra något är viktigt för människor. Som funktionshindrad befinner man sig väldigt ofta i ett utanförskap och att sedan inte få ett jobb leder till ytterligare utanförskap både socialt och ekonomiskt. Jag har läst att en ung människa som förtidspensioneras kostar samhället cirka tiotals miljoner kronor vilket betyder att man får väldigt bra avkastning på insatt kapital, säger Lars Ahlenius.

– Själv var jag väldigt ihärdig även när jag var sjukpensionär och bombarderade Försäkringskassan med mitt tjat om att jag ville ha jobb.

Men det var inte förrän Lars själv ringde till Nils Nobrand som han fick en verklig chans.