Handikappförbunden mobiliserar mot undantag i nya lagen

Handikappförbunden mobiliserar för att få bort undantagen i förslaget till ny diskrimineringslag.

Förbunden motsätter sig starkt att företag med färre än tio anställda undantas från förbudet mot diskriminering. Dessa företag uppges motsvara ungefär 90 procent av alla företag.

– Det innebär att 92 procent av företagen inom handeln, 89 procent inom hotell och restaurang, 99 procent inom kulturen och 90 procent av transportföretagen kommer att undantas från diskrimineringsförbudet, skriver Handikappförbunden i ett uttalande idag.

– Bland näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård, är 93 procent företag med färre än tio anställda. En stor del av det utbud som man möter på vilken svensk ort som helst i landet kommer alltså inte att omfattas, skriver förbunden

Regeringen väntas inom kort lägga fram en proposition om ny diskrimineringslag.