Handikappförbunden: Regeringens miss kan hindra många att jobba

Handikappförbunden attackerar regeringen på nytt. Denna gång för allvarliga missar i förslaget till nya upphandlingsregler. Missar som leder till att många utestängs från jobb även i framtiden.

Kritiken bygger på att regeringen, enligt Handikappförbunden, helt missat att ställa krav på tillgänglighet när det gäller upphandling av produkter som ska ANVÄNDAS av anställda på myndigheter.

Det leder till att många personer med funktionsnedsättningar kommer att hindras från att jobba inom myndigheter.

Idag har regeringen, enligt Handikappförbunden, inte heller några målsättningar för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar.
Tidigare diskrimineringsärenden visar att detta får allvarliga konsekvenser. En jurist nekades anställning för att det ansågs för dyrt att anpassa det interna IT-systemet för att fungera med synhjälpmedel.

– Om det fanns kunskap om att upphandla med tillgänglighetskrav så skulle arbetsmarknaden kunna öppnas för fler. Upphandlingsstödet saknar idag experter som kan tillgänglighet, och det finns inte heller omnämnt som uppgift för den nya upphandlingsmyndighet som startar sin verksamhet i höst, skriver Handikappförbunden i kommentar till regeringens lagrådsremiss om nya upphandlingsregler.

– Sverige har fått kritik från FN för att inte systematiskt ställa krav på tillgänglighet i upphandling. Det behövs tydliga lagtexter och kompetens i myndigheter för att leva upp till såväl EU-direktiv som FN:s konventioner. Handikappförbunden hoppas att lagrådet uppmärksammar att en del av artikel 42 i direktivet saknas,  skriver Handikappförbunden.

Läs mer om Handikappförbundens kritik av förslaget till upphandlingsregler på Handikappförbundens webbplats.