Handikappförbunden: Vi är inte välkomna till Riksdagen

Torsdag morgon, 9 december, har Riksdagens trafikutskott bjudit in till offentlig utfrågning om järnvägens vinterberedskap.
Handikappförbunden känner sig dock inte välkomna.
– Vi bjuds in med armbågen.

– Vi utestängs från utfrågningen på grund av att lokalen man valt att vara i är otillgänglig för de som har nedsatt rörelseförmåga, säger Maria Johansson, ordförande för DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

På torsdagsmorgonen kl 8.45 genomför Maria Johansson och Pelle Kölhed, ordförande för Personskadeförbundet RTP, en symbolisk protest mot trafikutskottets utfrågning.
Det gör man genom att hålla möte med media och övriga inbjudna utanför Skandiasalen på Mynttorget 1.

Enligt Handisams riktlinjer för tillgänglig statsförvaltning ska alla entréer kunna användas av personer med funktionsnedsättningar, påpekar organisationerna.
Inte minst Sveriges riksdag borde ha kunskap om det, säger man.

– Det är beklagligt att vi inte har möjlighet framföra våra synpunkter på tågtrafiken. Vi har har en hel del synpunkter och krav på förbättringar när det gäller resenärer med funktionsnedsättning och tågtrafik att framföra, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.