Handikappförbunden vill ha kommunalt ansvar för LSS

HSO Handikappförbunden vill att kommunerna och Försäkringskassan fortsätter dela ansvaret för personlig assistans och andra insatser enligt LSS, Lagen om stöd för vissa funktionshindrade.

En arbetsgrupp inom Handikappförbunden, som representerar 480 000 medlemmar, arbetar med att ta fram en gemensam plattform för hur man ska ställa sig till LSS och LASS.
– Efter ett långt arbete har vi kommit till konsensus om att förorda ett delat huvudmannaskap mellan stat, kommun och landsting som idag, säger Elisabeth Wallenius som leder arbetsgruppen inom Handikappförbunden.

Förhoppningen inom arbetsgruppen är att Handikappförbundens ordföranden ska ta beslut om den gemensamma plattformen 5-6 mars.

{loadposition incontent}
Starka krafter slåss för att staten ska överta huvudmannaskapet. Nyligen gjorde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) ett utspel där man efterlyste ett förstatligande. ”En statlig LSS-peng ger bäst valfrihet och självbestämmande åt brukarna”, hette det i det gemensamma uttalandet.

Uttalandet kom som en överraskning för Handikappförbunden och dess LSS-arbetsgrupp.
– NHR har varit med i vår arbetsgrupp och även om de har förordat ett statligt huvudmannaskap har de varit med på vår gemensamma linje. Därför kändes det konstigt att de agerar på detta sätt, säger Elisabeth Wallenius.

Inom Handikappförbunden är oron stor för SKL:s starka påtryckningar kan leda till begränsningar i LSS-insatserna.
– SKL driver frågan hårt att staten bör ta över och pratar i väldigt negativa termer om kostnader och problem. Det är en mycket tragisk utveckling, säger Elisabeth Wallenius.

Handikappförbunden vill egentligen inte förändra lagen utan stärka den. Utgångspunkten är att kommunerna har ett anvar för alla sina invånare.

– LSS är en mycket bra lag, som verkligen behövs, men vi är inte helt nöjda med hur det är idag. Kommunerna har till stora delar inte fullföljt sitt uppdrag. Vi anser också att det behövs en bättre statlig styrning för att förverkliga att de ursprungliga intentionerna tillämpas på ett bra sätt och att det blir lika runt om i landet, säger Elisabeth Wallenius.

– I förslaget till gemensam plattform tar vi också upp kunskapsbristen i alla led, från handläggare till assistenter. Det är viktigt att öka kompetensen.

Vidare betonas att kommunerna måste bli bättre på att informera den enskilde om rättigheterna enligt LSS. Rätt till individuell plan nämns särskilt.

– Vi skriver också att möjligheterna att ta med sig LSS-insatser vid flytt måste säkerställas, säger Elisabeth Wallenius.

Elisabeth Wallenius har förståelse för att NHR vill ha ett statligt huvudmannaskap för att komma till rätta med risken att förlora LSS-insatser om man flyttar till en annan kommun.
– Jag förstår att det finns en stor irritation över detta men det är en fråga som borde vara enklare att lösa på annat sätt än att ändra huvudmannaskapet, säger Elisbeth Wallenius.