Nyheter

Här är myndigheterna som försämrade tillgängligheten mest


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Statliga myndigheter får bottenbetyg för tillgänglighetsarbetet. På många håll har situationen försämrats det senaste året. Bland de som backat mest finns Luftfartsverket, Brottsoffermyndigheten, Exportkreditnämnden och Högskolan i Skövde.

Statliga myndigheter får bottenbetyg för tillgänglighetsarbetet. På många håll har situationen försämrats det senaste året, visar Handisams kartläggning.

Bland de myndigheter som backat mest finns Luftfartsverket, Brottsoffermyndigheten, Exportkreditnämnden, Högskolan i Skövde, Sieps, Polisen i Norrbotten, Patentbesvärsrätten och Länsstyrelsen i Kalmar.

Störst framsteg har gjorts hos Barnombudsmannen och Läkemedelsverket.

Av Handisams undersökning framgår att ingen domstol, polismyndighet, museum eller länsstyrelse uppfyller kraven på grundläggande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Endast sex myndigheter i landet lever upp till samtliga 13 kriterier.

– Oroväckande många har låtit tillgänglighetsarbetet stannat av eller till och med backat, säger Arvid Lindén, analyschef på Handisam.

Av landets 275 myndigheter har hela 94 gått bakåt i utvecklingen. Bara en tredjedel av myndigheterna kan visa på framsteg.

Trots en tio år gammal förordning om att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den, saknar en tredjedel av myndigheterna ännu en handlingsplan för detta arbete.

Handisam påpekar att viktiga framgångsfaktorer för tillgänglighetsarbete är att ledningen beslutar om att strukturera arbetet i en handlingsplan.

Carl Älfvåg, generaldirektör för Handisam, anser att den dåliga tillgängligheten hos myndigheterna leder till hög arbetslöshet bland personer med funktionsnedsättningar.

– En viktig förutsättning för att kunna delta på arbetsmarknaden är en god tillgänglighet i samhället. Här har staten ett stort ansvar att vara ett föredöme för andra, säger Carl Älfvåg.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Fremia
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Unik Försäkring
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för JAG
 • Annons för Tobii Dynavox