” Här bryr sig alla om varandra”

Populära Västra Ekoskolan i Tungelsta erbjuder utomhuspedagogik, små klasser och miljötänk. Många står i kö för att få börja här och eleverna kommer i flera fall långväga ifrån.

Västra Ekoskolan är en friskola som drivs av en föräldraförening. Här finns förskoleklass, årskurs 1-5, som är åldersblandade i tre grupper samt fritidsverksamhet. Sammanlagt går här 60 barn.

Undervisningen bedrivs både ute och inne och man använder genomgående miljöanpassade produkter och ekologiska råvaror.

– Vi har en egen kock som lagar maten och den är otroligt uppskattad av eleverna. På frågan vad de har saknat mest efter ett långt lov svarar de flesta ”Jannes mat”. Han har varit med sedan starten 1993, säger Gudrun Andersson, speciallärare och vikarierande rektor.

– Vi pratar öppet om vad det innebär att ha exempelvis dyslexi, diabetes eller Aspergers syndrom. Ingen blir retad för det. Vi är också noga med att det inte får förekomma mobbing på skolan och har regelbundna samtal kring detta.

Skolan har många egna datorer med specialprogram installerade. Inläst litteratur, lättlästa böcker och muntliga prov finns också att tillgå för dem som behöver.

– Det är viktigt att det finns tekniska hjälpmedel i skolan men klassläraren kan göra mycket annat också. Som att exempelvis förstora texten och skriva ner det man tänker säga på en lektion så att det kan ses även skriftligt.

Den höga personaltätheten och den lugna miljön med skogen runt hörnet gör att eleverna lättare kan koncentrera sig.

– För dem som har koncentrationssvårigheter är det bra att lyssna på musik i hörlurar under lektionstid med eget arbete, vilket vi uppmuntrar här, säger Gudrun Andersson.

Hon uppmanar föräldrarna att läsa minst fem minuter per dag med barnen. Detta för att öka läshastigheten och för att göra läsningen till en rutin. Täta samtal förs med föräldrarna och varje höst testar hon eleverna i svenska.

– Det är då man ser vilka som behöver stöd. En utredning gör vi dock inte förrän i årskurs tre, eftersom det händer så mycket i de lägre åldrarna. Här får de ju ändå kompensatoriskt stöd oavsett om de har en diagnos eller inte.

Gudrun Andersson har lång erfarenhet av pedagogik för elever med dyslexi. Hennes tidigare arbete på Tungelsta skola var en starkt bidragande orsak till att skolan fick Bertil Hults pris. Att hon gått i pension hindrar henne inte att fortsätta med undervisningen.

– Jag tycker att det här är så roligt, det har blivit en livsstil.

Regnet hänger i luften och all växtlighet i Tungelsta har fallit i dvala. Den faluröda träfasaden på skolbyggnaden som uppfördes redan 1844, är flammig av kylan. Stengrunden blänker.

– Den historiska miljön lämpar sig väl för undervisning i historia och experiment i fysik och kemi görs med fördel utomhus i skog och mark. Idrotten är också förlagd utomhus. Oavsett vilket väder det är så älskar barnen att vara ute. Vi har inte någon gymnastiksal men för att barnen ska få allt som står i läroplanen inklusive redskapsgymnastik, brukar vi hyra en gympasal i Tungelsta.

En annan fördel, berättar Gudrun Andersson, är att lärarna alternerar och undervisar i alla klasser på skolan och på fritids. På det viset lär eleverna känna alla lärare och vice versa. Om någon är sjuk är det också lätt att flytta om i schemat i stället för att ta in en för eleverna okänd vikarie.

– Ja, det skapar en fin stämning och trygghet för eleverna. De behöver inte känna oro inför nya människor, de mår inte bra när strukturen ändras.

Nu kommer fyra nyfikna elever fram till oss och vill gärna ge sin syn på skolan. Kalle som går i klass fem berättar att bytet till Västra Ekoskolan från en skola på Dalarö i närheten av Kymmendö där han bor, inneburit att han nu får hjälp när han behöver det.

– Lärarna pekar inte ut en som dum och ingen är elak här. Det är en riktig lyxskola med god mat och snälla människor.

Trots att han har en restid på inte mindre än en timme och fyrtio minuter enkel väg tycker han att det absolut är värt det.

– Jag får mycket hjälp och ibland när jag blir trött får jag lite större text. Jag får också ha med mig min enhjuling hit till skolan för att cykla på.
Amadeuz i trean håller med.

– Alla känner alla här och bryr sig om varandra!

Tuva-Lo går i tvåan och tycker bäst om mattelekarna utomhus.

– Och lärarna är super-super bra! Och maten jättegod!

Jennifer i fyran gillar att skolan inte är så stor.

År 2003 tilldelades Västra Ekoskolan, som första skola i Nynäshamns kommun, miljöcertifieringen Grön Flagg från stiftelsen Håll Sverige Rent. Detta tack vare ett engagerat arbete av elever och personal. Sedan dess har man kontinuerligt förnyat medlemskapet i Grön flagg och tilldelats ett antal fina miljöcertifikat. Teman är ett återkommande inslag i undervisningen.

–  Vårterminen 2011 arbetade vi med tema vattenresurser. Det handlade bland annat om vattnets kretslopp i naturen och i samhället. Om vattenanvändning, förbrukning och besparing. Och om djur och växter i vatten och vattnet som föda och dryck.

Kocken Janne håller på att förbereda lunchen och det är dags att avsluta. På väg ut genom grinden – samma väg som författaren Ivar Lo Johansson också passerade när han gick på Västra skolan mellan åren 1911 och 1913 – går vi förbi sinnenas trädgård, växthuset och sopsorteringen. Ovanför skolan ligger ”skojskogen” där mycket av undervisningen sker. En elev springer fram till Gudrun Andersson och kramar henne hårt. ”Här bryr sig alla om varandra” sa Amadeuz tidigare och ja, det råder det verkligen inget tvivel om.


För specialläraren Gudrun Andersson har jobbet blivit en livsstil. Hon har lång erfarenhet av pedagogik för elever med dyslexi. Under­visningen bedrivs både ute och inne och man använder genomgående miljöriktiga produkter och ekologiska råvaror.

Mer om Västra Ekoskolan:
www.ekoskolan.se