Nyheter |

Här dubblas stödet till unga med funktionsnedsättning

I denna artikel

Huddinge ökar stödet till föreningar som satsar på unga med funktionsnedsättningar. Kommunen fördubblar helt enkelt bidragsbeloppet per person och aktivitetstillfälle, jämfört med övriga föreningsaktiviteter.

Huddinge ökar stödet till föreningar som satsar på unga med funktionsnedsättningar. Kommunen fördubblar helt enkelt bidragsbeloppet per person och aktivitetstillfälle, jämfört med övriga föreningsaktiviteter.

Dessutom höjer man åldersgränsen så att föreningarna kan få bidrag för personer upp till 30 år istället för 20 år som gäller för övriga.

– Föreningar som tar emot barn och unga med funktionsnedsättningar har större kostnader, eftersom stödresurser och fler ledare kan behövas, säger Vibeke Bildt, ordförande i kultur- och fritidsnämnden (FP).

Hon menar att kommunen måste se till att barn med funktionsnedsättningar kan delta i föreningslivet.

– Detta är en tillgänglighetsreform som ger barn och unga verktyg att ta plats i samhället och det känns mycket bra, säger Vibeke Bildt.

Beställ HejaOlikas nyhetsbrev

Sidor ur Föräldrakraft nr 4

Beställ senaste numret av Föräldrakraft

Bli expert på LSS med hjälp av LSS-skolan!

Skip to content