Här får två av tre unga jobb – tack vare nytt samarbete

Unga vuxna som behöver extra stöd på arbetsmarknaden kan visst få jobb – om myndigheterna samarbetar.
Det visar projektet Utsikten i Skellefteå som idag presenterar ”ett kanonresultat”.
– Två tredjedelar av våra deltagare får arbete, säger projektledare Ingrid Selin.

Projektet innebär att fyra personer från olika myndigheter hjälps åt för att hitta jobb till unga vuxna. De fyra kommer från kommunens socialkontor, landstingets psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Ett 50-tal unga vuxna är just nu med i projektet.
– Deltagarna kan möta fyra myndigheter på ett och samma ställe, berättar Ingrid Selin.

– Vi kan prata direkt med varandra om något händer och behöver inte söka efter samarbetspartners hos de andra organisationerna. Det blir snabb hantering på grund av de korta vägarna och vår kunskap om alla fyra organisationerna, säger Ingrid Selin.

– Att alla fyra medarbetarna finns med redan vid första samtalet med deltagaren har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt, liksom att varje deltagare sedan får två huvudcoacher som kommer från olika myndigheter.

Det är personer i åldern 18-30 år som deltar i projektet. Alla har varit aktuella för olika stödinsatser men har stått långt från arbetsmarknaden.
Syftet är att deltagarna ska få jobb eller börja studera. Praktikplatser spelar en viktig roll.
Under praktiktiden genomförs uppföljningsträffar på arbetsplatsen men även enskilda träffar för att stödja och motivera deltagaren. Utsikten sköter sedan förhandlingar om anställning med aktuell arbetsgivare.

En analys från Nyttosam uppger att satsningen är mycket lönsam för samhället.  Lönsamheten per deltagare anges till 3,7 miljoner kronor.