Nyheter

Hård kritik mot Försäkringskassans nya arbetsförmåge-bedömningar


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Det finns stora brister Försäkringskassan bedömningar av arbetsförmåga och rätten till ersättning från sjukförsäkringen.
Det anser Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som har granskat hanteringen av aktivitetsförmågeutredningar.

Försäkringskassan provar sedan 2013 en ny försäkringsmedicinsk utredning som görs av en läkare, en så kallad aktivitetsförmågeutredning (AFU). Man använder ett kunskapsunderlag som beskriver vilken arbetsförmåga som krävs inom 40 yrkesområden.

Men ISF skriver i ett pressmeddelande att kvaliteten behöver förbättras.

– Man kan ifrågasätta om kunskapsunderlaget ska användas i bedömningen av personers arbetsförmåga innan det är säkerställt att det ger en rättvisande bild av de fysiska och psykiska krav som ställs i olika arbeten, säger Ola Leijon, en av författarna bakom ISF-rapporten.

Läs mer på ISF:s hemsida.

   

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Primass
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Fremia
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för STIL