Hård kritik mot Försäkringskassans nya arbetsförmåge-bedömningar

Det finns stora brister Försäkringskassan bedömningar av arbetsförmåga och rätten till ersättning från sjukförsäkringen.
Det anser Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som har granskat hanteringen av aktivitetsförmågeutredningar.

Försäkringskassan provar sedan 2013 en ny försäkringsmedicinsk utredning som görs av en läkare, en så kallad aktivitetsförmågeutredning (AFU). Man använder ett kunskapsunderlag som beskriver vilken arbetsförmåga som krävs inom 40 yrkesområden.

Men ISF skriver i ett pressmeddelande att kvaliteten behöver förbättras.

– Man kan ifrågasätta om kunskapsunderlaget ska användas i bedömningen av personers arbetsförmåga innan det är säkerställt att det ger en rättvisande bild av de fysiska och psykiska krav som ställs i olika arbeten, säger Ola Leijon, en av författarna bakom ISF-rapporten.

Läs mer på ISF:s hemsida.