Hela familjer drabbas hårt av brister i skolstöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd leder till att mer än varannan förälder tvingas minska arbetstiden.
Ännu fler får sämre hälsa och slitningar i relationer.

2000 föräldrar har deltagit i en enkät genomförd av Riksförbundet Attention.

Enkäten visar att den nya skollagen från 2011 fortfarande inte har lett till några större förbättringar för elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF.

– Undersökningen visar att skolan inte möter dessa elevers behov och att många elever far mycket illa. Tyvärr ser vi endast en marginell förbättring jämfört med vår enkät för två år sedan. Föräldrarna får kämpa oerhört hårt för att skolgången ska fungera, säger Attentions ordförande Anki Sandberg.

Bristen på stöd till elever drabbar hela familjer på flera allvarliga sätt.

Bland de föräldrar som deltog i enkäten hade 54 procent tvingats går ned i arbetstid för att kunna hjälpa sitt barn.

För ännu fler, 59 procent, innebar skolproblemen att det blev slitningar i förhållandet.

65 procent av föräldrarna hade fått sämre hälsa.

För eleverna sammanfattas konsekvenserna så här:
• Tvungen att byta skola (23 %)
• Mobbning (26 %)
• Sänkt betyg (40 %)
• Brister i läs- och skrivförmåga (43 %)
• Eftersläpning i andra ämnen (62 %)
• Måste använda mer tid för läxläsning (47 %)
• Eleven vill inte gå till skolan (51 %)