”Hela samhället mår bra av att alla kan delta”

Botkyrka är en av de tre finalisterna i tävlingen ”Bästa LSS-kommun”.
– Vi har skapat en struktur för att jobba tillsammans med att förbättra LSS-verksamheterna, säger kommunalrådet Tuva Lund (S).

När Föräldrakraft intervjuar Tuva Lund är svårt att hitta luckor i arbetet med att bygga en en bra service och ett gott stöd för personer med funktionsnedsättningar.

Visst finns problem, som lång kö till gruppbostäder, men den unga ordföranden för vård- och omsorgsnämnden kan samtidigt peka på hur man aktivt jobbar med att ta itu med bristerna.
Och det gör man i gott samarbete med övriga partier, personalen och inte minst funktionshinderorganisationer, främst FUB i Botkyrka Salem.

– Nej, vi har inga strider om besparingar utan en bred samsyn bland politikerna, säger Tuva Lund. Och Botkyrka har ganska lite skulder så våra förutsättningar att investera i exempelvis gruppbostäder är bra.

När det gäller just gruppbostäder är ambitionen att bygga nytt varje år för att minska köerna.
– Det var på håret att vi lyckades förra året, den nya gruppbostaden Skarpbrunnavägen blev klar i december.

Tuva är särskilt stolt över denna nya gruppbostad eftersom de boende själva fick vara med om att anställa personal.

– Det var första gången och det gick jättebra! Det är ett exempel på vad vi menar med delaktighet. Eftersom det blev lyckosamt kommer förvaltningen att fortsätta med det arbetssättet.

Det grundläggande, menar Tuva, för att skapa bra LSS-verksamheter är att alla ska ha samma möjligheter att utvecklas, delta och komma till tals.

– Omsorg handlar om rättvisa, jämlikhet och frihet. Hur kan vi som kommun skapa förutsättningar för att alla ska kunna påverka sin vardag? I Botkyrka har vi till exempel en brukarombudsman som hjälper och står vid din sida.. Enkla brukarenkäter måste vara utformade så att de allra, allra flesta kan förstå och svara. Arbetssätten i gruppbostäder ska vara utformade så att alla får vara med om att bestämma vad man ska göra, vad man ska äta och så vidare.

– Jag pratade med en kille på en gruppbostad som ville gå på konsert med Iron Maiden, men inte fick göra det för att hans grannar inte ville. Det är en fråga vi utreder nu. Tanken är att boende på gruppbostäder ska ha individuella aktiviteter men jag har fått signaler om att det ofta inte är så. Om man älskar hårdrock ska man kunna gå på konsert. Det är ett viktigt förhållningssätt. Så nu ser vi över riktlinjerna så att man kan ha kontaktperson även om man har gruppbostad. Även om man egentligen har rätt till det så har det varit ovanligt.

Enligt Tuva Lund krävs inga politiska duster för att få resurser till LSS.

– Tvärtom, jag ser inte att LSS har inte varit någon ekonomisk belastning. Hela samhället mår bra av att så många som möjligt kan delta i samhällslivet, det är en besparing på sikt. Och LSS är en rättighetslag, behoven ska styra. Samtidigt måste vi hela tiden bevaka alla medborgares rättigheter. När man jobbar för att barn och unga ska få ett aktivt sommarlov med öppna fritidsgårder så får man inte glömma sommarkollo för de barn som tillhör LSS.

 

Om antalet personer som tillhör LSS personkretsar ökar så får vi re­surser som speglar den utvecklingen.

 

Botkyrkas modell för resursfördelning underlättar.

– Om antalet personer som tillhör LSS personkretsar ökar så får vi resurser som speglar den utvecklingen. Sedan har även vi effektiviseringskrav, men vi ser till att så mycket av resurserna som möjligt kommer ut i verksamheterna och så lite som möjligt går åt centralt. Digitaliseringen hjälper oss effektivisera på många bra sätt som är positiva för medarbetarna. I våra medarbetarenkäter får omsorgen jättefina resultat. Vi har duktiga chefer som jobbar med demokrati och delaktighet när de planerar. Så har det nog inte alltid varit.

En av de största utmaningarna är ändå att hitta och behålla personal.

– Vi har haft stor personalomsättning, särskilt för biståndshandläggare, men jag tycker att situationen har förbättrats, bland annat genom att vi anställt ett par seniora handläggare som kan stödja de som är nyutexaminerade.

När vi gör intervjun är en annan Stockholmskommun, Värmdö, i blåsväder för tuffa neddragningar inom funktionshinderomsorgen.

– Jag är inte insatt i vad som hänt i Värmdö, men spontant tänker jag att det viktiga är att utgå från vilket samhälle vi vill ha och från medborgarnas behov. Kunskap är jätteviktigt. Hur många kommunpolitiker har egentligen kunskap om LSS?

 

Fotnot. Botkyrka kommun har nominerats av FUB i Botkyrka Salem.

 

 

MERA FAKTA OM BÄSTA LSS-KOMMUN

Tre finalister har nu utsetts i den nya tävlingen ”Bästa LSS-kommun”. De tre kandidaterna är Botkyrka kommun, Enköpings kommun och stadsdelen Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun. Juryns arbete med att bedöma finalisterna fortsätter nu, med sikte på att i början av juni 2016 välja ut mottagare av 2016 års pris för Bästa LSS-kommun.

Föräldrakrafts reporter har intervjuat olika personer som på ett eller annat sätt är engagerade i LSS-verksamheterna i de respektive kommunerna, för att ge en bakgrund till att just dessa kommuner blivit nominerade och nu gått vidare till final.