Hitta rätt med hjälpmedelsboken

Det finns många värdefulla hjälpmedel för personer som har psykiska funktionsnedsättningar. För att hitta rätt kan man börja med att läsa den nya boken från Gunilla Gerland som heter ”Hjälp­medels­boken – psykiska funktionsnedsättningar”.

Boken fungerar både som uppslagsbok och som kunskapskälla för den som söker praktiska tips och råd. Störst nytta av boken har unga och vuxna med ADHD, Asperger syndrom, OCD och psykossjukdomar.

Mer information om boken finns på www.pavus.se