Hjälp att kommunicera mera

Comai AB visar på Leva & Fungera sitt senaste kommunikationshjälpmedel Dialog Comai som är framtagen för exempelvis personer med afasi och deras anhöriga.

Programmet kan användas på en iPad och består av dialogbrickor fyllda med uttryck. Förutom de färdiga dialogbrickorna som medföljer, kan användaren även skapa egna dialogbrickor genom egna bilder och foton och kartor, eller genom att rita, skriva text eller använda Widgitsymboler.

Det finns även svensk talsyntes från Acapela.

Nytt för i år är att Dialog Comai och Premium Comai är CE-märkta. CE-märkning (Conformité Européenne) innebär att produkter överensstämmer med EG-direktiv för att kunna säljas internationellt.

– Det är en kvalitetssäkring för användaren. CE-märkning innebär att exempelvis tekniska hjälpmedel som appar eller smartphones måste ha bruksanvisningar på det egna språket, att användaren är garanterad att regelbundna uppdateringar görs av leverantören samt att teknisk support är tillgänglig, säger Anna-Karin Bergius på Comai AB.

Företagets webbsajt finns på www.comai.se