Hjärnskanning kan förutse kognitiva förmågor hos barn

Barns kognitiva utveckling kan förutses med hjälp av hjärnskanning.
Det menar forskare vid Karolinska Institutet som tror att resultaten kan få stor betydelse för barn som har kognitiva svårigheter.

Forskarna Henrik Ullman, Rita Almeida and Torkel Klingberg har publicerat en studie som visar att arbetsminne och andra kognitiva förmågor kan förutses med hjälp av magnetresonanskamera.

Studien kan få stor betydelse eftersom kognitiva förmågor som arbetsminne spelar en mycket viktig roll för barns utveckling.
Arbetsminnet har exempelvis stor betydelse för skolarbete. Arbetsminne är förmågan att behålla information i minnet under en kort stund.

Metoden kan vara intressant för att hitta barn med risk för framtida svårigheter, som dyskalkyli (räknesvårigheter) eller ADHD, innan de psykologiska symtomen kan mätas på andra sätt, betonar forskarna.

Därmed kan lämpligt stöd för barn med kognitiva svårigheter sättas in i ett tidigare skede än idag.

 

Bild

Bilden ovan visar områden i hjärnan som har koppling till kapaciteten för arbetsminne.

 

Forskarna har kombinerat olika former av hjärnskanningsmätningar, eller magnetisk resonanstomografi, MRI, med nya statistisk metoder.

62 friska barn i ålder 6-20 år har ingått i studien. Barnen fick genomgå olika tester för att mäta kognitiva förmåga, bland annat arbetsminnestester.

De genomgick också så undersökning i magnetresonanskamera, där man tittade på hjärnans mognad av grå och vit substans samt hjärnaktivitet samtidigt som studiedeltagarna gjorde kognitionstest inne i kameran.

Två år senare gjordes en uppföljning, som visade att man ”i viss utsträckning” kunde förutse hastigheten på den kognitiva utvecklingen, på ett sätt som inte är möjligt med bara psykologiska tester.
Särskilt förändringar djupt ner i hjärnan (i de basala ganglierna och talamus) verkar  ha betydelse för kognitiv utveckling.

Innan resultaten kan få praktisk betydelse behöver ytterligare studier genomföras, menar forskarna.