”HO har fel – vi kan inte byta hela datasystemet för en person”

”HO har fel. Vi kan inte byta ut ett helt datasystem för en person”, säger förhandlingschef Joakim Råhberg på Försäkringskassan med anledning av att kassan stämts för diskriminering.

Vad är din kommentar till att HO anklagar er för att ha diskriminerat en arbetssökande med synskada?
– Vår utgångspunkt är att alla ska kunna anställas och arbeta på lika villkor men i just det här ärendet gjorde vår it-avdelning och ett oberoende företag bedömningen att vårt datorsystem inte kunde översätta inscannade dokument till punktskrift. Större delen av arbetet skulle hon inte kunna utföra.

{loadposition incontent}Men HO hävdar ju att det bara är en liten del av arbetet som inte kunde klaras med punktskriftutrustning, och den delen hade kvinnan som sökte arbete kunnat få uppläst på annat sätt. Har HO fel?
– Ja enligt vår åsikt har HO gjort en felaktig tolkning. Vi har haft försäkringsspecialister, vår it-avdelning och ett oberoende företag, Polarprint, som har tittat på detta. Informationen har funnits med i överklagandet till socialdepartementet och vi har även presenterat det för HO när vi har träffats.

Vad tycker du om att HO ändå har stämt Försäkringskasssan?
– Det får stå för HO. Vi kommer att lägga fram våra synpunkter i Arbetsdomstolen. Där blir det en fråga om hur skäligt det är för en arbetsgivare att göra de anpassningar som skulle behövas. Vi anser inte att vi kan byta ut ett helt datasystem för en person eller anställa ett biträde som gör huvuddelen av arbetet.

Kvinnan som HO anser att Försäkringskassan har diskriminerat sökte arbete som försäkringsbedömare i Stockholms län 2006. Efter intervjuer konstaterades att hon uppfyllde kompetenskraven, men stoppades när Försäkringskassans it-avdelning kommit fram till att de dokument som kvinnan skulle arbeta med inte kunde omvandlas till punktskrift. Kvinnan överklagade till socialdepartementet i september 2006 som nästan ett år senare, den 30 augusti 2007, avslog överklagandet. HO gjorde dock en helt annan bedömning och har stämt Försäkringskassan.

Den avgörande punkten är om det är skäligt att kräva att Försäkringskassan anpassas arbetsplatsen tillräckligt mycket för att kvinnan ska kunna utföra arbetet.
– Vår it-avdelning bedömer att det är möjligt att klara det år 2010 efter upphandling av nytt dataystem. Då kommer vi att kunna översätta alla inscannade dokument till punktskrift, säger Joakim Råhberg.

Om ett par år skulle det alltså vara fullt möjligt – men ni kan inte anpassa en enda arbetsplats med denna funktion idag?
– Hade det varit möjligt idag att anpassa en arbetsplats hade vi förstås gjort det.

Är inte detta ett misslyckande för er som arbetsgivare och föredöme?
– Vår målsättning är att anställa alla som har kompetens på lika villkor.

Borde inte Försäkringskassan gå före andra arbetsgivare och vara bättre på att anställa personer med funktionsnedsättningar?
– Det tycker jag att  vi redan gör. Lagstiftningen säger bara att man inte får diskriminera, det är en helt annan sak att som vi utåt säga att alla personer ska kunna anställas och arbeta på lika villkor.

Vilka förändringar gör ni för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna arbeta hos er?
– Vi gör en el del för att rekrytera så icke-diskriminerande som möjligt. Vi håller på att införa ett nytt datasystem vilket säkert innebär att vi gör det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att arbeta på fler områden. Vi arbetar mycket med att göra lokalerna tillgängliga och vi har också en ny rekryteringsprocess som är kompetensbaserad och inte ska ta hänsyn till vare sig kön, etnicitet eller annat som funktionsnedsättningar.