Höjd hab-ersättning nytt krav från Liberalerna

DEBATTARTIKEL. Om LSS-reformens intentioner ska respekteras kan vi inte nöja oss med den omsorg och de möjligheter kommuner tillhandahåller idag, utan kämpa för mer självständighet för personer med funktionsnedsättning.

En viktig fråga är habersättningen. ”Haben” är inte den huvudsakliga inkomsten för de som jobbar i daglig verksamhet, eftersom man också har en pension. Likväl är den ett kvitto på att det man gör är värdefullt och att man räknas. Därför är det för dåligt att den inte höjts alls på många år i Stockholm.

Liberalerna föreslår en höjning med 15 procent i år. I reda pengar blir det lite eftersom ersättningen är låg (idag 6,50 kronor i timmen i Stockholm) – men genom förslaget vill vi väcka frågan om att ”haben” måste upp och att vi liberaler vill prioritera det kommande år. Tyvärr har de rödgrönrosa förbigått frågan med tystnad hittills.

Det finns också annat som är viktigt. Liberalerna vill införa möjlighet till friskvård för deltagare i daglig verksamhet, precis som för andra som arbetar.
Vi vill också satsa på att öka specialiseringen bland biståndsbedömare, så att det blir lättare att träffa en handläggare som förstår ens funktionsnedsättning och behov.

Målet är att förstås att fler ska kunna få ett jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Men för en del kommer detta inte att att vara ett alternativ.
Även de som jobbar i daglig verksamhet ska dock få en ersättning som visar att det de gör är viktigt. Höj habersättningen!

Isabel Smedberg-Palmqvist (L)
Ledamot av Stockholms stads kommunfullmäktige och socialnämnd