Hon är bäst i Sverige på att ge invånarna fritt vårdval

Hallands modell för att låta invånarna fritt välja vårdenhet hyllas av hela vård-Sverige. Men Anette Henriksson, ekonomichef inom Hallands landsting, uppmanar övriga landsting att skynda långsamt.
– Nyckeln till att lyckas är att man låter processen ta tid och att alla känner tillit till systemet, säger hon.

I debatten utmålas fritt vårdval av många som universallösningen för att förbättra kvalitet och effektivitet, medan motståndarna varnar för att reformen ökar klyftorna i samhället.
Inom Stockholms landsting har den borgerliga ledningen infört vårdval trots hårt motstånd från oppositionen.

Halland valde en annan väg och lyckades införa valfriheten under politisk enighet, något som resten av Sverige nu avundas.
– Framgångsreceptet har varit att ta god tid på sig och förandra brett hos politikerna. För att genomföra ett så stort skifte behöver man tid, att gå snabbt fram skapar motstånd, berättade Anette Henriksson vid ett seminarium i Almedalen, Visby, på tisdagen.

I en rapport från Svenskt Näringsliv (”Vårdval – att flytta makten till patienterna”) presenteras Halland som ett föredöme.
– Det här har inte varit något besparingsprojekt utan ett sätt att för oss att ge invånarna i Halland en mycket bättre vård, sa Anette Henriksson.

 

{loadposition incontent}Arbetet med att införa vårdvalet i Halland påbörjades redan 2004 och under hela processen har fokus varit på dialog och öppenhet för att skapa trygghet och förtroende för det nya systemet.
– Det har medfört att vårdvalet har kunnat införas under politisk enighet och att systemet blivit stabilt, sa Anette Henriksson.

Vårdvalsystemet i Halland innebär bland annat att ”vårdpengen” för barn och äldre är betydligt större än för övriga invånare.

Anette Henriksson har inte sett några problem med att tillgodose stora vårdbehov från exempelvis barn med omfattande funktionsnedsättningar.
– Men vi behöver arbeta mer med att skapa bra jämförelser av kvaliteten hos olika vårdenheter och att omsätta resultaten i ett språk som är begripligt, sa Anette Henriksson.