Hon får halv miljon för att hjälpa barn att läsa och skriva

Idag kan Annika Dahlgren Sandberg jubla. Hon får ett forskningspris på 50 000 Euro för sitt arbete med hjälpa barn med kommunikationssvårigheter att läsa och skriva. Nu kommer hon att gå vidare med att utveckla bättre talsyntes så att datorer kan läsa upp ord som barn skriver, oavsett stavningsfel.

Annika Dahlgren Sandberg är forskare och professor vid Göteborgs Universitet. Idag tilldelades hon Philips Nordic Prize på 50 000 Euro vid en prisutdelning på universitetet i Oslo.

I sin forskning har hon fokuserat på barn med cp-skador, barn som inte kan använda talat språk och barn som har stora problem med att läsa och skriva.

– Läsning och skrivning är så oerhört viktigt i vårt symbolbaserade samhälle. Tryckta, bilder, bokstäver, ord – allt spelar roll för vår delaktighet i samhället. Man måste ha tillgång till det skrivna språket. Barnen som jag studerat har normalbegåvning, de vill vara delaktiga men de har inte knäckt läskoden, säger Annika Dahlgren Sandberg.

Tidigare mottagare av Philips Nordic Prize
2007:
Professor Risto Näätänen och Professor Teija Kujala för deras framstående insatser för en ny metod som hjälper barn med inlärningsproblem.
2006: Professor Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet (KI) och Stockholm Brain Institute.
2005: Professor Heikki Lyytinen, vid Jyväskylä Universitet. Forskning om genetiska faktorer för lässvårigheter.
2004: Professor Christopher Gillberg, vid Göteborgs Universitet. Forskning om autism och Aspergers syndrom.
2003: Doktor Riitta Salmelin, vid Helsingfors Tekniska Universitet. Forskning om språkliga mekanismer i hjärnan Med priset på 50 000 Euro eller cirka 537 000 kronor får hon möjlighet att ta nya viktiga steg i forskningen. Hon vill bland annat studera de barn som i liten utsträckning lärt sig att läsa och skriva, med hjälp av så kallad talsyntes.

Då läser datorn upp de ord som barnet skrivit in, oavsett stavning och det sker då en självkorrigering som ersätter barnets eget ljudande. Här finns möjligheter att utveckla datorprogram och förfina testmetoder.

Här finns Annika Dahlgren Sandbergs webbsida http://www.psy.gu.se/Personal/AnDaSsve.htm