Hon ger första hjälpen för kränkta skolbarn

Sveriges 21 antidiskrimineringsbyråer gör en kraftsamling i Almedalen denna vecka.
– Vi är första instansen för barn med funktionshinder som kränks i skolan, säger Anita Ekman.

Hon är projektledare för Röda korsets byrå mot diskriminering på
Gotland och har denna vecka lockat till sig ett tiotal kollegor från
andra delar av Sverige.
Idag finns 21 byråer från Luleå i norr till Malmö i söder. Byråerna är
kopplade till Röda korset och finansieras av Ungdomsstyrelsen, men bara
ett år i taget så framtiden är något osäker. De äldsta
antidistkrimineringsbyråerna startades 2004 medan Gotlands byrå öppnade
för några månader sedan.

– Vi ger juridisk rådgivning till de som känner sig diskriminerade,
till exempel barn som blir kränkta i skolan, säger Anita Ekman. Vi kan
inte själva driva ärendena men vi kan skapa kontakt med de ombudsmän
som kan ta hand om ärendena.
Denna vecka har antidiskrimineringsbyråerna flera programpunkter i Almedalen som handlar om diskriminering och fördomar.

Mer information om byråerna finns på www.adbSverige.se