Hon lovar nya vägar till jobb för unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning ska få fler vägar till arbetslivet.
Idag gick startskottet för en ny satsning från socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, som har tillsatt en referensgruppen ”En aktiv framtid”.

I den nya referensgruppen ingår företag som Misa, projektet OpenEyes och organisationer som Handikappförbunden.

– Att skapa fler vägar till arbetslivet för unga med funktionsnedsättning är en prioriterad fråga för mig, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Hon vill ha en ömsesidig dialog mellan ministern, organisationer och företag.
– Jag hoppas att tillsättandet av denna grupp ger oss vägledning om hur vi kan förhindra att människor hamnar i en passiv sjukförsäkring. Tidigare gavs ofta en permanent aktivitetsersättning, utan stöd och hjälp till ett aktivt liv med arbetsgemenskap och ökad självständighet.

Socialdepartementet anordnade idag på förmiddagen ett seminarium om hur man kan hjälpa unga med funktionsnedsättning med fler och bättre möjligheter till jobb.
Referensgruppen ska fortsätta diskussionerna på dagens seminarium.

Misas vd Stefan Lahti har utsetts till en av ledamöterna i referensgruppen.

– Det är glädjande att regeringen i högre grad vill uppmärksamma gruppen unga med funktionshinder. Och det känns inspirerande att få ta plats i den nya referensgruppen, säger Stefan Lahti.