Hon ska utreda hela LSS – här är tuffaste frågorna

Désirée Pethrus har utsetts av regeringen till särskild utredare för LSS. Besparingar behöver, göras anger direktiven. Familjemedlemmars roll som assistenter är en annan av de frågor som ska utredas.


Klicka här för att ladda hem utredningsdirektiven som pdf.


– Jag hoppas komma med flera skarpa förslag om hur man gör lagen mer ändamålsenlig och som tryggar rättigheterna, sa Désirée Pethrus när hon framträdde tillsammans med statsrådet Åsa Regnér på torsdagen.

Utredaren sa vidare att frågan om kostnadsökningar finns med i utredningen, men att det är hennes förhoppning att fler ska få ta del av rättigheterna enligt LSS.

– Jag vet att besluten idag ser olika ut i olika kommuner och i olika domstolar, det är något vi måste titta på. Mitt uppdrag är att se helheten och undersöka vad som kan förtydligas. Vad kan vi göra för att lagens innehåll och definitioner ska bli enklare att förstå? Hur ska kontrollerna gå till? Hur kan få insyn och tillsyn på ett effektivt sätt? sa Désirée Pethrus.

– Det är inget lätt uppdrag men jag tror att många människor kommer att uppskatta att vi går på djupet, sa Pethrus.

Tydliga krav på nya besparingar

Både Åsa Regnér och utredaren betonade värdet av LSS och lagens betydelse för att uppfylla FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Men ”de kraftigt stigande kostnaderna” fick lika stort utrymme på presskonferensen.

”Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras”, heter det bland annat i direktiven.

– Kostnaderna har fördubblats på ungefär tio år utan att antalet personer som får assistans ökat i alls samma utsträckning, sa Åsa Regnér.

På annan plats i direktiven framgår ännu tydligare att sparkraven är högt prioriterade av regeringen:

”Statens kostnader för ekonomisk ersättning till personlig assistans behöver minska. Ökar kostnaderna för insatser enligt LSS som en följd av ökad kvalitet och träffsäkerhet ska kostnadsökningen finansieras genom besparingar i assistansersättningen. På grund av de senaste årens kraftiga kostnadsökningar behöver därutöver besparingar göras av statsfinansiella skäl.”

Privata företag ska granskas

Åsa Regnér, statsråd med ansvar för funktionshinderpolitiken, betonade även andra problem med LSS som hon vill att utredaren ska titta närmare på.

– Jag träffar ofta personer som anser att det blivit allt tuffare att få assistans eller andra insatser trots att man menar att man har rätt till det. Det är viktigt att veta om assistans används på det sätt som det var tänkt. Motsvarar utvecklingen det som lagstiftningen var till för? sa Åsa Regnér.

Hon vill även att utredningen ska undersöka de privata företagens roll, bland annat som utförare och juridiskt ombud.

– Det finns starta ekonomiska drivkrafter för att öka antalet beviljade timmar. Det är förstås viktigt att vi har seriösa aktörer.

– Vi är inte motståndare till privata företag, men alla ska vara seriösa. Utredaren ska samråda med utredningen om vinster i välfärden och med justitiedepartementen som just nu tittar på organiserad brottslighet i välfärdssektorn, sa Åsa Regnér.

Jämställdhet ny fråga

Nu måste LSS även granskas ur jämställdhetsperspektivet, anser Åsa Regnér:

– Varför kommer LSS-insatser män till del i högre grad än kvinnor, varför får pojkar mer än flickor?

Vidare sa ministern att frågan om dubbla huvudmannaskapet (kommunerna respektive staten) ska undersökas ännu en gång.

Familjemedlemmars roll ska granskas

Hon flaggade också för att familjemedlemmars roll inom assistansen ska utredas – och hänvisade till den utredning som fackförbundet Kommunal presenterade tidigare i veckan. Kommunal vill minska familjemedlemmarnas roll, till förmån för utomstående assistenter.

– Kommunal ifrågasätter familjemedlemmars roll, hur ska man se på det? sa Åsa Regnér.

Funktionshinderrörelsen i samråd

Som utredare ska Désirée Pethrus samråda med många olika parter – och inte minst funktionshinderrörelsen. Hur detta ska gå till är dock ännu oklart.

Ensidigt fokus på kostnadskontroll, anser V

En av de första kommentarerna till utredningen kommer från Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson Maj Karlsson.

– Det är väldigt problematiskt och oroande att regeringen valt att så ensidigt fokusera på kostnadskontroll och kostnadsökningar istället för att titta på hur lagen ska tillämpas och att säkerställa rättssäkerhet och likvärdighet över landet, säger Maj Karlsson.

Om Désirée Pethrus

Aktiv inom Kristdemokraterna med många politiska uppdrag i riksdag, landsting och kommun. För närvarande är hon riksdagsledamot och gruppledare för KD i Arbetsmarknadsutskottet och i EU-nämnden. Född 1959, är utbildad socionom har även arbetat som sjukhuskurator.

Klicka här för fler artiklar om Désirée Pethrus.

LÄS MER:

”En attack på personlig assistans”