Hon skapar jobb för unga med funktionsnedsättningar

Svenskt Näringslivs ordförande Signhild Arnegård Hansen vill skapa ett nytt varumärke som bygger på en affärsverksamhet som anställer unga med funktionsnedsättningar.
– Vi letar efter en gård utanför Stockholm där vi kan ha enkel produktion, säger hon till Föräldrakraft.

Signhild Arnegård Hansen har själv en son som nu går sista året på gymnasiesärskolans individuella program. Därför har hon och hennes make funderat på den framtida sysselsättningen för både sonen och andra ungdomar som kommer ut från särskolorna, med små möjligheter att få jobb på den vanliga arbetsmarknaden.

Tanken är att bilda en ideell förening där hennes eget företag Svenska Lantchips gör en grundinvestering för att få igång en verksamhet där unga kan få meningsfulla och intressanta arbeten.
– Jag räknar inte med att dessa ungdomar har tillräcklig produktivitet för en ren affärsverksamhet, men jag tror att man med hjälp av aktivitetssstöd och ideella krafter, till exempel en pensionär någon dag i veckan, kan ”ratta” olika grupper som exempelvis driver ett bageri.

Signhild Arnegård Hansens plan är att hitta ett område utanför Stockholm där man kan ha en enkel produktion av något slag, någon typ av förarträning, exempelvis traktorkörning inom ett avgränsat område, och andra uppgifter som är meningsfulla och roliga.
– Där kan vi kanske också få in lite affärsmannaskap med någon produktion med ett helt eget varumärke. Det får inte handla om illojal konkurrens – som ordförande för Svenskt Näringsliv vet jag vad det kan innnebära.

– Vår tanke är att bygga ett varumärke som baseras på att det är personer med funktionsnedsättningar som producerar och att man därför kan ta ut ett marknadsmässigt pris trots allt.
Hon tror dock inte att verksamheten kan rikta sig till de som har riktigt stora funktionsnedsättningar, utan till ”mellangruppen”, klarar sin vardag men ändå inte kan ”stå till arbetsmarknadens förfogande”.

Hon kan ännu inte ge något exakt besked om när verksamheten kan starta.
– Vi har en projektplan och letar efter en plats för verksamheten och även en person, en eldsjäl, som kan driva projektet. Vi vill gärna ha en gård där vi kan ha olika arbetslag, kanske betesdjur som ska skötas om. Väldigt många ungdomar tycker det är roligt att arbeta med djur. Där kan också finnas livsmedelsproduktion, det är ett område vi kan, och skötsel av fordon och lättare reparationer, säger Signhild Arnegård Hansen.

Till en början tror hon att det kommer att omfatta två arbetslag med vardera tio ungdomar.
– Om det visar sig att det fungerar bra kan det skalas upp och starta i flera andra kommuner, kanske med andra huvudmän. 

Hur tror du att verksamheten ser ut om tio år?
– Vår tanke är att få ordentlig snurr även om det nog inte ska vara så många personer anställda på varje ställe. Det finns andra företag som arbetar med det här på ett liknande sätt men det kostar ganska mycket pengar för kommunerna och vår ambition är att kunna erbjuda många fler platser till en lägre kostnad, så att pengarna räcker till fler.

Signhild Arnegård Hansen vill erbjuda spännande och intressanta jobb för både pojkar och flickor med olika intressen och möjlighet att cirkulera mellan olika uppgifter.
– Uthålligheten hos dessa ungdomar är ofta låg, de kanske bara kan jobba ett par timmar per dag medan andra klarar längre och vi måste anpassa verksamheten till det, säger hon.

Det nya varumärket och produktionsanläggningar ska bli ett lockande alternativ till kommunernas egna egna verksamheter för ungdomar som inte lyckas komma in på den vanliga arbetsmarknaden.
– Jag och min man är vana entreprenörer vi kan nog hitta andra vägar och lösningar än vad kommunerna själva kan göra. Det handlar om att både hitta inkomstmöjligheter och få verksamheten att fungeras, säger Signhild Arnegård Hansen. 

Signhild Arnegård Hansen driver inte bara det egna företaget Svenska Lantchips utan är även ordförande för Svenskt Näringsliv. En större intervju med henne kommer i ett kommande nummer av Föräldrakraft.