Nyheter

Hugo Lagercrantz: Barnen glöms bort i svensk forskning


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Barnen är försummade inom svensk forskning, anser professorn och barnläkaren Hugo Lagercrantz. – Vi skulle kunna göra så mycket mer för att stimulera hjärnans utveckling och delvis förebygga hjärnskador.

Barnen är försummade inom svensk forskning, anser professorn och barnläkaren Hugo Lagercrantz.
– Vi skulle kunna göra så mycket mer för att stimulera hjärnans utveckling och delvis förebygga hjärnskador, säger han i denna intervju med Föräldrakraft.

– Är det inte viktigare att satsa på barnforskning än forskning för en problemfylld bilindustri. Vi har enorma möjligheter att exportera vårt kunnande inom hälsosektorn, säger Hugo Lagercrantz.

Han menar att Sverige har haft flera världsprodukter som inte tagits om hand och som därför idag tillverkas i andra länder.
– Politikerna är fast i det industriella samhället, de ser inte utvecklingsmöjligheterna i barnsjukvård utan tror bara att det är vård av sjuka barn.

Hugo Lagercrantz är en av landets främsta experter när det gäller arbetet med för tidigt födda barn.

Vården av nyfödda barn är fortfarande världsbäst i Sverige, framhåller Hugo Lagercrantz, som berättar att ettårsöverlevnaden för svenska barn som fötts för tidigt internationellt sett anses vara ”sensationellt god”. Den amerikanska läkartidningen Jama publicerade för en tid sedan en rapport med den innebörden.

– De goda resultaten kan bero på en effektiv mödrahälsovård och effektiv centralisering av förlossnings- och nyföddhetsvården, säger Hugo Lagercrantz.

Men även forskningen har stor betydelse, anser Lagercrantz, som bland annat nämner den svenskutvecklade lungmedicinen Curosurf som betydelsefull faktor för att rädda de för tidigt födda barnen. Sverige har också varit pionjär inom andningsstödjande behandling med CPAP. Inget svenskt företag har dock tagit till vara på  på dessa innovationer. Fram till för ca ett kvartsekel sedan tillverkades kuvöser av AGA och övervakningsapparatur av SAAB i Sverige

– Omvårdnad med individuellt anpassad neonatalvård och oftast amning väcker internationellt intresse, säger Lagercrantz.

Problemet är, enligt Hugo Lagercrantz, att barnforskningen inte lyckas konkurrera med ”hype-forskningen”.
– Det här är mer vardagsproblem som inte är så hype.

Varför så viktigt med mer barnforskning?
– Det finns stora behov. Satsning på barnsjukvård har konsekvenser för hela livet. De extremt för tidigt födda barnen har högre risk för högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke när de blir gamla. Det måste man förebygga när de är barn.

Du menar att bristen på barnforskning får allvarliga konsekvenser?
– Vi har varit världsledande och ska vi bibehålla ledningen måste vi satsa mera. Vår styrka är bra hjärtsjukvård för alla barn.

Hur mycket bättre kan det bli med mer pengar till forskning?
– Situationen skulle bli väldigt mycket bättre för barn med funktionsnedsättningar. Vi har också en enorm kunskap som vi skulle kunna utnyttja. Den svenska tjänstesektorn behöver också expandera för att kunna vidareutvecklas, och jag ser ett jättestort intresse för vår kunskap i medelhavsländerna och Östeuropa.
– Vi har varit dåliga på att ta tillvara de svenska innovationerna. Vi kan hjälpa andra länder med kunskap, kurser och att bygga upp sjukvården.

Är det bra för svensk barnsjukvård?
– Ja absolut. Då blir det konkurrens och en annan granskning vilket leder till förbättringar och utveckling

Hugo Lagercrantz är en av initiativtagarna till Lilla Barnets Fond, en ideell förening som bildades under 2008 med syfte att stödja medicinsk forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet och dess framtida hälsa. Nyligen tackade Prins Carl Philip ja till att vara fondens beskyddare. Läs mer om fonden på www.lillabarnet.se

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Primass
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för STIL
 • Annons för HEA Medical