Nyheter

Hundratals olyckor varje år – hur säkert är ditt hjälpmedel?


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Är ditt hjälpmedel säkert att använda? Förra året tog Läkemedelsverket emot 3500 rapporter om olyckor och tillbud med medicintekniska produkter varav 750 handlade om hjälpmedel, säger Carin Bådagård på Läkemedelsverket.

Är hjälpmedlet säkert att använda? Frågan kan ställas till Läkemedelsverkets representanter på Leva & Fungera.

Under år 2012 tog Läkemedelsverket emot 3500 rapporter om olyckor och tillbud med medicintekniska produkter varav 750 handlade om hjälpmedel, säger Carin Bådagård på Läkemedelsverket.

De flesta hjälpmedel är medicintekniska produkter och ska därför uppfylla kraven i det regelverk som är gemensamt inom EU för medicinteknik.

– Sådana produkter ska vara CE-märkta och försedda med tillräcklig information för att de ska kunna användas på ett säkert sätt, säger Bådagård.

Tillverkare av medicintekniska produkter är skyldiga att rapportera incidenter där brukare kommit till skada eller riskerat att skadas.

Läkemedelsverket övervakar sedan att tillverkarna utreder händelserna vid behov vidtar åtgärder.

– Vi gör också inspektioner hos svenska tillverkare av hjälpmedel för att kontrollera att de har processer och system på plats för att uppfylla kraven för CE-märkning, säger Carin Bådagård.

I Läkemedelverkets monter på Leva & Fungera i Göteborg i april kan man få svar på frågor om hur man ser till att hjälpmedel är både säkra och funktionella för användarna.

Läkemedelsverkets webbplats finns på www.lakemedelsverket.se

 

ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Särnmark
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Fremia
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis
 • Annons för JAG
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement