Nyheter

Hur kan korttidshem tillgodose både föräldrarnas och barnens behov?


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Hur kan man tillgodose både föräldrarnas och barnens behov
när det gäller korttidshem? Frågan står i fokus för en internationell
konferens om korttidshem och avlastning för familjer som äger rum i
Köpenhamn i september.

Hur kan man tillgodose både föräldrarnas och barnens behov när det gäller korttidshem? Frågan står i fokus för en internationell konferens om korttidshem och avlastning för familjer som äger rum i Köpenhamn i september.

En av föreläsarna är Christine Lenehan, chef för brittiska Council for Disabled Children som talar under rubriken ”How can we resolve the dilemmas between parents and childrens wishes?”

Bland deltagarna som kommer från flera olika världsdelar finns även Carina Lindkvist från BoLss i Malmö och Marlene Martinsson Viktor, enhetschef för korttidshemmen i Malmö, som båda finns med i programmets workshops.

– Det är främst en konferens som vänder sig till professionella och vi räknar med 150-200 besökare från Sverige, Norge, Island, England, Ireland, Frankrig, Estland, Litauen, Canada, USA og Australien, säger Thor Simony på Granbohus i Danmark som håller i arrangemanget tillsammans med ISBA, International Short Break Association.

Vad är viktigast med konferensen?
– Att förbättra kunskaperna om bästa praxis, dokumentation och nyutveckling inom verksamheter som bedriver korttidsvistelse. Det handlar också om att utveckla vårt internationella nätverk.

Även föräldrar och representanter för organisationer är välkomna till konferensen.
– Alla icke nordiska deltagare är föräldrar och representanter för organisationer som håller i korttidsvistelser i sina respektive länder, säger Thor Simony.

Mer information finns på http://www.isba.dk

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för HEA Medical
ANNONSER
 • Annons för Primass
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för JAG
 • Annons för Särnmark
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Fremia