Hyllad rådgivning sprids över hela landet

Många fler svenskar som har funktionsnedsättning ska kunna få lika bra rådgivning som stockholmare får idag. Under februari eller mars rullar försöksverksamheten ”Bosse på Nätet” igång via internet.
– Vi ska sprida vårt beprövade arbetssätt via internet över hela landet, säger projektledaren Peter Stark.

Kooperativet Bosse Råd Stöd och Kunskapscenter har i många år hjälpt invånare inom Stockholms län att få hjälp i frågor som rör funktionsnedsättningar. Verksamheten har varit mycket uppskattad och belönades nyligen av Stockholms stad för sin höga kvalitet. Bosse utsågs till 2010 års vinnare i klassen ”annan vård och omsorg”.

En av de fördelarna med Bosses rådgivning är att man får ett samlat grepp om vilket stöd man har rätt till. Man slipper bollas mellan olika instanser.
Mellan 600 och 700 personer i Stockholmsområdet har årligen fått hjälp av Bosse, men nu vill alltså även nå ut till brukare i andra delar av landet.

Och det blir möjligt genom att rådgivningen blir tillgänglig via Internet.
– Vi har byggt en plattform som gör det möjligt att ha samma typ av möte på nätet som vi annars har i ett besöksrum. Man kan se varandra via datorn, titta på samma dokument och gemensamt fylla i samma ansökan till Försäkringskassan, säger Peter Stark.
– Vi ligger väl framme med sekretessen som i princip är lika stark som när man gör bankärenden på internet.

Hur fick ni idén till Bosse på Nätet?
– Jag har drivit två projekt tidigare som varit datorbaserade. Ett av projekten var en tidning och community på nätet, ”Lanternan” och ”Holken”, som vi drev mellan 1997 och 2007. Där väcktes idén. I många diskussioner via internet frågade många efter stöd och råd.

Behövs detta – finns det inte tillräckligt bra rådgivning ute i landet?
– Det stöd som finns att tillgå idag är så uppdelat att den samlade kunskapen om adekvat stöd ofta saknas. Kombinationen av att ge kunskap, vara bollplank och stödja brukarens val har visat sig vara mycket givande för dem som sökt Bosses stöd i Stockholms län. Jag tror situationen är likadan över hela Sverige.

Servicen ska vara gratis och försöket finansieras av Arvsfonden. Hur blir det med finansieras när försöksverksamheten är över?
– Genom projektet utökas möjligheten att få tillgång till våra tjänster. Vi kan erbjuda samtliga landsting och kommuner att teckna avtal med oss. Vi har ett brett stöd från handikapporganisationerna i Stockholms län, som aktivt verkar för att deras medlemmar ska ha tillgång till Bosses tjänster. Jag hoppas att det finns samma intresse och stöd från fler organisationer för brukare i hela landet.

Hur tror du själv att verksamheten kommer att utvecklas i framtiden?
– Internet kommer att fortsätta utvecklas i snabb takt. Möjligheter öppnas hela tiden för nya kommunikationsvägar och avstånd får allt mindre betydelse. Detta projekt har potential att finnas med i framkanten av utvecklingen, säger Peter Stark.

Projektet drivs i samarbete med Neurologiskt Handikappades Riksförbund och finansieras av Allmänna Arvsfonden som bidrar med totalt tre miljoner kronor under tre år.

Rådgivningen täcker INTE in alla funktionsnedsättningar. Det kan vara rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar som syn- eller hörselskador, tal- eller minnessvårigheter. Det kan också vara en förvärvad hjärnskada, eller epilepsi.