Hyllas för nytt förslag som kan hjälpa alla klara skolan

Kändisar, experter och flera stora funktionshinderorganisationer hyllar Miljöpartiets nya förslag om ”Specialpedagogik för alla”.

– Vi är mycket positiva till förslaget om specialpedagogisk satsning och menar att det också kommer att kräva en tydlig statlig styrning för att få den inverkan som åsyftas, skriver en rad organisationer och enskilda i en debattartikel på SVT.se

Miljöpartiets plan är att skapa ett nytt utvecklingsprogram för skolan, kallat ”Specialpedagogik för alla”, med Matematiklyftet och Läslyftet som förebild.

Förhoppningen är att ”varje elev ska ges möjlighet att gå ut grundskolan med behörighet att söka vidare till gymnasiet”.

För att uppnå detta vill man skapa ”en skolkultur där det uppfattas som naturligt att elever lär sig på olika sätt och olika snabbt, där elevers olika förutsättningar och förmågor accepteras och där extra pedagogiska insatser aldrig uppfattas som stigmatiserande.”

 

Foto
Måns Möller (till vänster) och andra föräldrar i nätverket Barn i behov är glada över Miljöpartiets nya skolplan. Bilden är från en demonstration på Sergels torg i Stockholm i december 2014, då även statsrådet Gustav Fridolin talade. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Reaktionerna är dock inte odelat positiva. I debattartikeln på SVT.se påpekas att elever och föräldrar måste garanteras att de nya stöden är på plats ”innan man gör drastiska förändringar i fungerande resursfördelningsmodeller och särskilt stöd”.
Debattartikeln betonar också att fullgoda alternativ för elever som inte ”har förutsättningar att klara den inkluderande skolan”.

Miljöpartiet presenterar sitt förslag på partiets webbsajt.

Debattartikeln, som undertecknats av bland annat Måns Möller och Malena Ernman, finns att läsa på SVT-sajten.