I det mest intima rummet är behovet av anpassning störst

Badrummet är den mest intima delen av en bostad. Nu kommer allt fler produkter som gör det möjligt att klara sig själv. Bano är ett av de innovativa företag som nu utlovar badrum som mycket snabbt kan anpassas till olika användare.

Sverigechefen och fysio­terapeuten Daniel Nesse berättar om nyheterna för Föräldrakraft. Dess­utom ger han sina bästa tips för att skapa ett smart badrum.

Kan du berätta lite kort om Banos bakgrund?

– Efter fem års forskning och studier lanserade vi 2002 de första badrumsprodukterna. Sedan har konceptet vidareutvecklats flera gånger, senast i ett samarbetsprojekt med Helse-Bergen, ett av Norges största hälsoföretag.

– Projektets mål var att ta fram framtidens badrum för hälsosektorn. De produkter vi lanserat i Sverige är ett resultat av detta projekt.

Vad är det speciella med era produkter?

– Vårt badrumskoncept vänder sig till användare i alla åldrar med nedsatt funktionsförmåga. Tanken är att brukarna ska klara sig så mycket som möjligt själva. Det gör vi möjligt genom att placera de zoner vi använder mest nära varandra och omfattande användning av stödhandtag.

– Tvättställ, toalett och duschsits kan höjdjusteras enkelt. Alla tål flera hundra kilo belastning. Tvätt­ställ och toalett kan också höjdjusteras elektriskt och har integrerade stödhandtag. Med elektrisk toalett kan man, med ett tryck på en knapp, få hjälp att resa sig upp. Vi lägger också mycket resurser på design, vi vill att användarna ska trivas!
 


Daniel Nesse gläds åt att allt oftare få höra användare säga att ”äntligen kan jag klara mig ensam i badrummet”. Foto: Linnea Bengtsson.

Ni är ganska okända i Sverige, vilken betydelse kan ni ha för svenska användare?

– Våra elektriska produkter är nya i Sverige, men annars har vi levererat till svenska kunder sedan 2005. Vi upplevs som nya eftersom vi ej har satsat på marknadsföring.

– Responsen från kunderna i Sverige handlar om att brukarna blir mer självständiga och mindre beroende av assistenter och personal.

– De upplever att de själva kan delta i förflyttningen eller, ännu bättre, klara sig helt själva i badrummet. Badrummet är det mest intima rummet i vårt boende och där önskar vi alla att kunna klara oss så självständigt som möjligt.

– De många justeringsmöjligheterna gör det också mycket enkelt att anpassa inredningen till olika användare. Man kan anpassa allt på mindre än en minut.

Vilka produkter tror ni blir mest efterfrågade?

– Det är de elektriska toaletterna, vårt speciella tvättställ och vår duschstång med stödhandtag.

– Det sista året har väldigt många frågat efter elektriska produkter. Att kunna lyfta sig upp och ned med en elektrisk toalett är till stor glädje för många. Som fysioterapeut får jag ofta höra att man ”äntligen kan klara sig ensam” tack vare vår nya höj- och sänkbara
toalett.
 


Med stödhandtag på tvättstället blir det lättare att förflytta sig på egen hand. Foto: Linnea Bengtsson.

Vad är speciellt med ert tvättställ?

– Vi har sett att tvättställ ofta används som stöd, men de flesta är inte byggda för det och tål inte heller belastningen. Vårt tvättställ har ett stödhandtag och tål en belastning på 300 kilo. Det gör att brukaren kan stå tryggt och stadigt intill tvättstället.

– Även vår duschstång har ett stödhandtag, och det klarar en belastning på 500 kilo. Vi har tagit fasta på att de flesta fallolyckorna sker i duschzonen. Handduschen är också utformad så att man kan reglera hållaren utan finmotorik.

Ni vänder er till användare i alla åldrar?

– Ja, vi levererar till kunder i alla åldrar. Eftersom vi har höjdjustering på alla huvudprodukter kan de anpassas till användare med olika längd.
 


1. Fallolyckor i duschen är en stor risk, så en modern dusch bör ha rejäla stöd och lättreglerade handhållare. 2. Elekriska toaletter gör stor skillnad för alla som behöver hjälp
med att resa sig. 3. Duschsitsen kan justeras i höjdled.

Hur ser ni på framtida utvecklingen?

– Vi tar till oss all feedback vi får från brukarna och använder oss av detta till framtida produkter. Vi söker även vägledning i olika akademiska miljöer, för att hela tiden finna lösningar för olika behov.

– Hittills har vi mest levererat till sjukhus och äldreboenden, men vi har fått flera förfrågningar från privatpersoner i Sverige under senaste året. Vi vet att många behöver anpassningar hemma i det egna badrummet.