I hetluften – Greger Bååth: Stödet till eleverna ska bli tydligare och mer vardagsnära

Stödet till lärare och elever ska bli tydligare och mer vardagsnära, säger Greger Bååth. Han har uppdraget att skapa nya Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som redan den 1 juli tar över alla frågor som rör specialpedagogiskt stöd och utbildning.

<- Den nya myndigheten förändrar inte skolornas eget ansvar att se till att eleverna får rätt stöd, men nu kan statens insatser bli ännu tydligare. När man vill använda statens kompetens och resurser är det bara en myndighet man behöver vända sig till, säger Greger Bååth till Föräldrakraft.

Greger Bååth har tidigare varit chef för Specialskolemyndigheten, en av de myndigheter som samlas under SPSM.

Verksamheterna inom Specialpedagogiska institutet, Nationellt centrum för flexibelt lärande och Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) flyttas också till den nya myndigheten. Det nya huvudkontoret placeras i Härnösand.

Vilka är de viktigaste utmaningarna för den nya myndigheten?
– Det är viktigt att se till att 1+1 blir mer än 2 när man slår ihop resurserna och kompetensen. Hela förändringen går ut på att ge bättre stöd och utbildning till de grupper vi jobbar med, dels de 600-700 elever som går i specialskolor, dels de tusentals andra elever i grundskolor och gymnasier som får stöd.

Vad tycker du att skolorna och deras huvudmän behöver bli duktigare på?
– Det ser väldigt olika ut och är svårt att säga generellt. Därför är det viktigt att den nya myndigheten får ett flexibelt sätt att möta olika behov, både när det gäller frågor om resursfördelning och hur man ger råd och stöd till arbetslag och lärare. Den nya myndighetens stora sakkunskap och kompetens ska utnyttjas så nära eleverna som möjligt.

Hur kommer myndigheten att arbeta med information gentemot de olika grupperna och även föräldrar?
– Det är för tidigt att gå in på. Nu har jag allt fokus på att etablera myndigheten. Information och kommunikation blir säkert en prioriterad fråga. Det är oerhört viktigt att myndigheten når ut med sin kompetens och blir känd hos de som arbetar med barn med funktionsnedsättningar.

Ska staten spara pengar på att slå ihop myndigheterna?
– Det blir ingen förändring i budgeten utan de resurser som finns hos de olika myndigheterna idag ska överföras till den nya myndigheten. Mitt uppdrag är utreda hur man kan effektivisera administrationen, så att mer resurser kan gå till kärnverksamheten att ge råd och stöd. Jag räknar med att det kan bli administrativa vinster. [De sammanlagda budgeterna ligger idag på 600-700 miljoner kronor.]

Vem blir chef för myndigheten?
– Något beslut om det är inte taget. Mitt uppdrag är att se till att myndigheten kommer igång den 1 juli.

Är det inte väldigt snabba förändringar?
– Det är bra att det går snabbt när man väl har tagit beslut om ny myndighet. Om det drar ut på tiden uppstår bara osäkerhet och frågetecken blir hängande i luften. Sedan kommer det att krävas fortsatt arbete med att skapa mervärden genom sammanslagningen.

Tror du inte att ni kommer att förlora mycket kunskap vid sammanslagningen?
– Nej det tror jag inte. All personal erbjuds att gå med över till den nya myndigheten, som får 1300-1400 anställda, och jag tror att de allra flesta väljer att vara kvar. Jag räknar med att kunskapen kommer att öka när vi har hittat bra sätt att samverka och utbyta erfarenheter, säger Greger Bååth.