ID-dagarna 2009 ska visa hur datorn kan underlätta

Hur kan datorn underlätta för dyslektiker? Varför vill inte Kim använda sina hjälpmedel? Och vem styr vem – hjärnan eller datorn?
Det är några frågor som får svar på ID-dagarna i början av oktober.

För alla som är intresserade av ny, användarvänlig datorteknik som ett sätt att underlätta vardagen är Hjälpmedelsinstitutets årliga konferens och utställning ID-dagarna en viktig mötesplats.

Årets ID-dagarna äger rum den 7-9 oktober på Factory Nacka Strand utanför Stockholm.

Ett av dragplåstren är en föreläsning av professor Martin Ingvar som talar om frågan ”vem styr vem, hjärnan eller datorn?”.

Som invigningstalare har Hjälpmedelsinstitutet engarerat den kända kvinnliga företagaren Veronica Hedenmark. Veronica har fått stor uppmärksamhet på sistone, bland annat som vinnare av Kompetensgalans mångfaldspris och mottagare av ett pris av Kungen.
Läs mer om Veronica här.

Inte mindre än 70-talet föreläsningar under  ID-dagarna. Några exempel är:
* Varför får inte Conny och varför vill inte Kim använda sina
hjälpmedel?
* IT-vertyg underlättar studier för dyslektiker
* Digitala tjänster i hemmet
* Kommunikation som daglig verksamhet

Ett 60-tal utställare kommer också att vara på plats.
– Många företag återkommer år efter år men varje år upptäcker även några nya företag ID-dagarna och ställer ut, säger projektledare Carina Hillerhag som räknar med drygt 2000 besökare.

Mer information om ID-dagarna 2009 finns på http://www.hi.se/iddagarna