Idrottsrörelsen anklagas för att prioritera bort Special Olympics

Svenska Parasportförbundet  och Special Olympics går till hård attack mot Riksidrottsförbundet, RF.
RF anklagas för att prioritera bort idrott för personer med utvecklingsstörning.
Ett exempel är att Special Olympics i år får noll kronor i bidrag från RF.

De statliga bidragen till idrott är en extra het fråga just nu, eftersom regeringen utlovat en extrasatsning på 133 miljoner kronor.

Johan Strid, generalsekreterare för Parasportförbundet, befarar att Special Olympics kommer att gå miste om pengarna.

I en debattartikel skriver Johan Strid att de statliga idrottsanslagen, som fördelas av RF, främst kopplas till medlemsantal och hur förbundens idrottare presterar på landslagsnivå.

– I praktiken osynliggör denna fördelning breddidrottens mervärde för personer med utvecklingsstörning. Under perioden 2009-2014 gav RF marginella projektstöd till Special Olympics på som mest 800 000 kronor per år. 2015 var bidraget noll kronor.

– Det är helt orimligt att vår verksamhet bortprioriteras av RF med tanke på den skillnad som breddidrotten gör, skriver Johan Strid.

Det är personer med utvecklingsstörning som är målgruppen för Special Olympics, som varit en del av Parasportförbundet sedan 2009. Idag är ungefär 5000 personer engagerade i Special Olympics, men skulle kunna nå betydligt fler.

– Vårt arbete begränsas av bristande ansvarstagande från flera olika håll, skriver Johan Strid.

Parasportförbundet kämpar för att få in privata sponsorer för att kunna driva verksamheten.

– En generös donation på 3 miljoner kronor gjorde att Special Olympics Sweden i våras kunde inleda en nationell storsatsning på anpassade idrottsdagar för särskolan. Satsningen ger ungdomar möjlighet att pröva på olika idrotter och knyter kontakter med idrottsföreningar som förhoppningsvis leder till livslånga idrottsengagemang.

– Utan nya medel kan den här satsningen inte fortsätta, skriver Johan Strid.

När svenska idrottare deltog i Los Angeles i somras fanns även Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, på plats.
– Han visade då ett engagerat stöd för Special Olympics men nu behöver ministern formulera en tydlig politik som främjar personer med utvecklingsstörning, skriver Johan Strid.

Svenska Parasportförbundet hette tidigare Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF.