”Inför snabbspår till assistans vid vissa sjukdomar”

Det behövs ett snabbspår till personlig assistans och LSS för personer med sjukdomar som ALS. Från diagnos till beslut om assistans ska det inte ta mer än 14 dagar.
Det menar Liberalerna som lanserar detta helt nya förslag nu i valrörelsens slutminuter.

Kan inte vänta om man har progressiv sjukdom

– Personer med svår sjukdom har omänskligt långa hanteringstider. De som drabbas av svåra, snabbt progressiva sjukdomar kan inte vänta. Det stöd man ansöker om initialt är ofta mycket större när ett beslut kommer, säger Lina Nordquist, riksdagsledamot för L.

För närvarande är Försäkringskassans handläggningstid för assistans över 100 dagar i snitt, samtidigt som fyra av fem nyansökningar om assistans avslås.

– Det behövs en tydlig regel om att personer som har vissa sjukdomar som ALS eller ryggmärgsskada efter en olycka, ska ha rätt till assistans, utan att behöva bevisa behovet in absurdum. Många av våra medlemmar har lyft den här frågan. Om man drabbas av plötsliga förändringar hamnar man verkligen i kläm idag. Det handlar om kanske 500 personer per år, säger Lina Nordquist.

– Det behövs extra pengar för att genomföra detta, eftersom det inte får riskera att handläggningen för alla andra förlängs.

Ge direktiv till Försäkringskassan

Hon menar vidare att detta snabbspår kan införas utan dröjsmål genom ett direktiv till Försäkringskassan.

– Vi behöver inte utreda och ändra i lagen. Regeringen kan ge pengar till detta och instruera Försäkringskassan om att korta ned köerna till max 14 dagar för vissa grupper, säger Lina Nordquist.

Hon säger vidare att hon har gott hopp om att ett sådant regeringsbeslut kan bli verklighet under hösten, om L bildar regering med KD och M.

Hoppas även på LSS-inspektion som ger rättshjälp

Då hoppas Lina Nordquist även få gehör för Liberalernas förslag om ett inrätta en LSS-inspektion, som ska ge rättshjälp till enskilda som måste slåss mot Försäkringskassan eller kommunen för att få LSS-insatser.

Med Försäkringskassan tuffa bedömningar idag kan man fråga sig om ett snabbspår inte blir ett slag i luften, och ändå mest resulterar i avslag.

– Försäkringskassan måste få tydliga regler om att hellre fria än fälla, säger Lina Nordquist. Men Försäkringskassan behöver en rejäl omskakning och en helt annan inställning även i övrigt.

”Försäkringskassan finns till för att hjälpa människor”

Under våren fick Liberalerna avslag i riksdagen på en motion om att ändra Försäkringskassans uppdrag. L vill bland annat ha en ny portalparagraf som tydligt stadgar att Försäkringskassan finns till för att hjälpa människor.