Nyheter

Ingen får avslag på nya barnförsäkringen


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Vart tionde barn nekas vanlig barnförsäkring på grund av försäkringsbolagens hårda riskbedömning. Ett barn av 20 får ingen barnförsäkring alls.
Efter åratal av hård kritik har Folksam nu beslutat ändra på sina regler. Från och med idag ska ALLA barn kunna få en barnförsäkring, lovar Folksam.

Vart tionde barn nekas vanlig barnförsäkring på grund av försäkringsbolagens hårda riskbedömning. Ett barn av 20 får ingen barnförsäkring alls.
Efter åratal av hård kritik har Folksam nu beslutat ändra på sina regler. Från och med idag ska ALLA barn kunna få en barnförsäkring, lovar Folksam.

– De föräldrar som tidigare fått avslag är välkomna att kontakta oss för att få den nya barnförsäkringen, säger Daniel Eriksson, ansvarig för barnförsäkringar på Folksam.

Folksam tar helt enkelt bort den ”utökade riksbedömningen” och inför en ny barnförsäkring med kvalificeringstid, parallellt med den ordinarie barnförsäkringen.

– Den generella riskbedömningen förkortas och förenklas och för de barn som har diagnoser som kan leda till framtida problem i form av ohälsa eller funktionshinder, skapas en försäkringslösning som ersätter allt det som inte noterats vid försäkringstillfället eller det som händer inom sex månader, en sk kvalificeringstid, uppger Folksam i ett pressmeddelande.

Folksam utlovar förbättringar på flera områden. Ingen väntetid eller krångel för att få besked om riskbedömning. Friska och redan sjuka barn ska få samma rätt till ersättning.

En begränsning är att bara de sjukdomar som inträffar EFTER ett halvårs kvalificeringstid ersätts fullt ut.
Så här beskrivs detta i Folksams informationsmaterial: För att få rätt till ersättning vid sjukdom utöver läkekostnader, resekostnader och kostnader för krisbehandling gäller att sjukdomen eller symtom på sjukdomen har visat sig tidigast efter det att försäkringen varit gällande i minst sex månader för barnet.

Barnförsäkring med kvalificeringstid blir också dyrare. Premien är 35 kronor högre per månad för att få samma skydd som i en vanlig barnförsäkring. Folksams ordinarie barnförsäkring kostar mellan 93 och 116 kronor per månad (beroende på barnets ålder). Priset för en barnförsäkring med kvalificeringstid blir 128 till 151 kronor per månad.

– Generellt råder Folksam alla föräldrar att teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt, gärna redan under graviditeten, och att därefter inte byta försäkringsbolag för att undvika eventuell karenstid eller effekterna av en ny riskbedömning, säger Daniel Eriksson.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för JAG
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för STIL
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Fremia
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark