Nyheter

Ingen ljusning i sikte för de mest utsatta familjerna


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Det dröjer innan regeringen genomför några större förbättringar för familjer som har barn med funktionsnedsättningar.
Det framgick när folkhälsominister Maria Larsson under torsdagen framträdde på konferensen Bara vara barn i Stockholm.

Det dröjer innan regeringen genomför några större förbättringar för familjer som har barn med funktionsnedsättningar.
Det framgick när folkhälsominister Maria Larsson under torsdagen framträdde på konferensen Bara vara barn i Stockholm.

Regeringen tittar bland annat på möjligheten att underlätta för föräldrar, som har barn med funktionsnedsättningar, genom ökad samordning mellan myndigheter.

Men det blir ingen förbättring den närmaste tiden.
– Det är inte ändrat i en handvändning, sa Maria Larsson. Vi ska nu undersöka hur det fungerar för att kunna skapa en strategi.

Maria Larsson är själv bekymrad över situationen för föräldrar som själva måste samordna alla kontakter med vården och myndigheterna.
– Jag mötte en familj som hade 86 olika myndighetspersoner att hålla kontakt med och det innebär förstås en enomr påfrestning. Föräldrar dukar under av påfrestningar att vara både förälder och samordnare, sa Maria Larsson.

Trots det kunde Maria Larsson inte utlova någon snabb förändring. Däremot hade en hon en uppmaning till konferensdeltagarna att bli mer aktiva, exempelvis genom handikapporganisationer.
– Organisationer kan ofta vara ett viktigt stöd för familjerna och jag ser gärna att ni er mer aktiva gentemot kommuner och landsting, så att er kompetens kommer fler till del, sa Maria Larsson.

Regeringen har tidigare i år presenterat satsningar på generella föräldrastöd, som ska omfatta barn ända upp till 18-årsåldern. Men satsningar på stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar lyser än så länge med sin frånvaro. Inte heller på detta område kunde Maria Larsson idag utlova några satsningar.

Ministern lyfte fram försöksverksamheten med Fritt Val inom hjälpmedel som en milstolpe.
– Nu ska försöksverksamheten utvärderas och jag hoppas på ett positivt resultat som gör att valfriheten kan planteras inom hela landet. Det blir en uppgift för nästa mandatperiod, sa Maria Larsson.

Synpunkter från publiken om att valfriheten inte är mycket värd när det samtidigt görs nedskärningar, både vid förskrivning av hjälpmedel och inom habiliteringars verksamheter, hade Maria Larsson inget svar på.

Maria Larsson ville inte heller svara på frågor om det kommer en proposition om LSS-kommitténs förslag under den närmaste tiden.

Konferensen Bara vara barn lockade 120 deltagare under torsdagen. Förutom föreläsningar fanns ett tiotal utställare.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för STIL
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Primass
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis
 • Annons för JAG
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Made for Movement