Ingrid Burman: Stoppa det skamliga tilltaget att dra in ersättningen

Foto på Ingrid Burman.– Vi måste stoppa det skamliga tilltaget att dra in ersättningen för de som deltar i daglig verksamhet.

Det säger Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman i en intervju med Föräldrakraft, där hon även utlovar ökad press på politikerna i Almedalen 2010.

Det är viktigt att handikapprörelsen nästa år blir mer synlig än tidigare under politikerveckan i Almedalen.
– Det är där som den politiska agendan fastställs och redovisas, säger Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman.

Ingrid Burman valdes i våras till ledare för 480 000 medlemmar starka organisationen och har nu blivit varm i kläderna.
Men ännu hetare kommer det att bli nästa sommar, då politiker, media och andra opinionsbildare samlas under en intensiv vecka i Visby den 4-10 juli.
– Vi behöver bli mer aktiva i Almedalen och därför har vi tagit kontakt med våra medlemsförbund för att se om vi kan samordna aktiviteterna. Vi kan få störrre kraft om vi samordnar samtidigt som vi visar upp bredden, säger Ingrid Burman.

Ingrid Burman är kritisk till tidigare års politikerveckor eftersom tillgängligheten ofta varit bristfällig.
– Vi ska skriva till programkontoret med krav på att arrangörerna redovisar tillgängligheten. Det behövs information om det finns hörselslingor och teckentolkning, om ledarhund tillåts och om det är allergisanerat. Tidigare år har det varit väldigt varierande och många har kommit till seminarier och inte kunnat delta. Man kan inte anpassa hela Visby till 2010 men arrangörerna kan bli mycket bättre på att redovisa vilken anpassning som finns, säger Ingrid Burman.

– Jag hoppas att många i handikapprörelsen kommer att delta i Almedalen nästa sommar. Alla viktiga politiker är där och vi behöver visa att våra frågor bör prioriteras, att vi inte är en minorite utan en stor rörelse som bidrar till att skapa ett bättre samhälle för generellt.

Rätten och möjligheten till arbete är ett prioriterat område för Ingrid Burman och Handikappförbunden.
– Om man inte satsar nu permanentas stora grupper utanför arbetsmarknaden – det är nu sysselsättningen måste breddas. Jag tror inte politikerna vill blunda för detta, men nu måste de upp till bevis.

– Vi vill att alla ska få en individuell plan och stöd för att komma ut i arbetslivet. Vi kan inte fortsätta ha ett system som innebär att vissa ska stanna hemma, medan andra ska arbeta.
Ingrid Burman konstaterar att det finns en bred enighet om goda målsättningar.
– Det borde vara bra, men enigheten har blivit ett hinder. Redskapen för att leva upp till målen finns inte. Planerna vore fantastiska om de slog igenom i verkligheten.

Foto på Ingrid Burman.– Det handlar också om attityder, många människor med funktionsnedsättning borde få en plats på arbetsmarknaden då de har en adekvat utbildning och har mycket att bidra med. Tyvärr finns det fortfarande fördomar som innebär att de väljs bort pga av sin funktionsnedsättning.

Praktikplatser är en utmärkt väg till arbetslivet, anser Ingrid Burman. Hon vill att Arbetsförmedlingen upphandlar praktikplatser i mycket större omfattning än idag.

Lönebidrag och andra subventioner behöver förstärkas. En rad uppgifter kan om omvandlas till lönearbete med lägre arbetstakt. Det går att hitta många nischer för brukarkollektiv, kooperativ och ideella sektorn.

– Se över sjukförsäkringen och gör det möjligt att kombinera jobb och sjukpenning mer flexibelt än idag. En mer flexibel sjukpenning kan ge en mer flexibel arbetsmarknad. Det är stora men självklara förändringar som måste påbörjas nu, säger Ingrid Burman.

– Det är märkligt att vi aldrig pratar om möjligheterna att starta eget för personer med funktionsnedsättningar. Vi har gjort satsning på företagande bland kvinnor och invandrare, men om vi menar allvar måste vi även prata om funktionshindrade som företagare. Det behövs kompetent hjälp för att starta eget och mentorsprogram.

Näringsminister Maud Olofsson bör se till, i sina regleringsbrev till Nutek eller Almi, att medel styrs över så att det finns pengar att stimulera nya grupper att starta och driva eget företag, menar Burman.
– När man styr ekonomiskt brukar det hända saker.
– Kvinnor har varit underrepresenterade som företagare, invandrare har haft hög arbetslöshet – personer med funktionsnedsättningar är BÅDE underrepresenterade och har hög arbetslöshet, betonar Ingrid Burman.

Daglig verksamhet måste också vidareutvecklas, anser Handikappförbundens ordförande.
– Daglig verksamhet kan bli en startpunkt för att komma in i det vanliga arbetslivet. Men vi måste också sätta stopp för det jätteskamliga tilltaget att dra in ersättningen för de som deltar i daglig verksamhet, säger Ingrid Burman.