”Inlåsningseffekt” i daglig verksamhet gör det svårare att få jobb

Allt fler personer med funktionsnedsättningar deltar i daglig verksamhet enligt LSS men målet med insatsen uppfylls inte, anser Socialstyrelsen. Tvärtom blir det svårare att få ett vanligt jobb.

Daglig verksamhet är den vanligaste insatsen enligt LSS, lagen om stöd och service. Antalet har ökat från 20 500 personer år 2000 till 25 800 personer år 2006.

Det övergripande målet med daglig verksamhet är att den enskilde på sikt ska kunna få möjlighet till lönearbete, men detta mål uppfylls inte enligt en rapport från Socialstyrelsen. Övergångar till ett sådant arbete förekommer nästan aldrig.

– Vi kan se att daglig verksamhet fått en inlåsningseffekt. Har man fått insatsen daglig verksamhet är det, tvärtemot målet för insatsen, svårt att komma ut på arbetsmarknaden, säger Helene Wirandi på på Socialstyrelsen.

– Utmaningen för den dagliga verksamheten ligger både i att utveckla innehållet och formerna för verksamheten och att öppna vägen till arbetslivet, säger Helene Wirandi.

Ladda hem rapporten här.