Inte diskriminering att säga upp vaccinvägrare

En kvinna fick inte jobba kvar som personlig assistent för att hon inte ville vaccinera sig mot covid-19.
Hon krävde därför diskrimineringsersättning av assistansanvändaren som var hennes arbetsgivare.
Nu har tingsrätten avvisat kravet, men fallet är överklagat till Arbetsdomstolen.

Assistans dygnet runt

Assistansanvändaren har flera olika personliga assistenter som hjälper honom dygnet runt.

Kvinnan hade varit anställd sedan 2017, för att bland annat hjälpa till med hygien vid måltider, sköta hemmet och möjliggöra fritidsintressen som närvaro vid evenemang som hockey, fotboll och kulturevenemang. Även hjälp med kommunikation ingick i arbetsuppgifterna.

Både assistansanvändaren och hans båda föräldrar tillhörde riskgrupper för covid-19.

Uppmuntrade alla att vaccinera sig

  • I september 2021 uppmuntrade assistansanvändaren alla sina anställda assistenter att vaccinera sig mot covid-19.
  • I november 2021 ställdes det krav på vaccinering för samtliga anställda assistenter.
  • I december 2021 meddelade assistansanvändaren att all personal måste vaccinera sig mot covid-19, och att anställning annars kunde komma att avslutas.
  • Kvinnan sjukskrevs efter detta och i januari avslutades anställningen.

Vaccinkravet var berättigat

I juli 2023 avvisade Södertörns tingsrätt kvinnas krav om 150 000 kronor diskrimineringsersättning (mål nr T 18773-22).

Tingsrätten menar bland att att diskrimineringsförbudet enbart gäller personer som har en funktionsnedsättning i lagens mening. Kvinnan kan därför inte omfattas av diskrimineringslagstiftningen, skriver tingsrätten.

Vaccinationskravet gällde på lika villkor för samtliga anställda personliga assistenter, och därför har kvinnan inte heller behandlats sämre än någon av sina arbetskamrater, betonar tingsrätten.

”Kravet på vaccination var berättigat och baserat på sakliga skäl. Under den aktuella perioden, hösten 2021, pågick Covid-19-pandemin för fullt och ett stort antal människor blev allvarligt sjuka och många dog. Folkhälsomyndigheten hade utfärdat ett flertal allmänna råd och rekommendationer som var gällande vid tidpunkten för den påstådda diskrimineringen”, skriver tingsrätten.