”Jag hoppas många föräldrar får hjälp att planera framtiden”

Det uppmärksammade projektet ”Delaktighet och stöd” går mot sitt slut. Jobbet avslutas i sommar men Maria Blad, projektledare från Bräcke diakoni, tror att studiecirkeln ”När jag inte längre är med” kommer att leva länge och nå många runt om i landet.

– Vår förhoppning är att studiecirkeln ska komma många föräldrar till del, säger Maria Blad.

Hur jobbar ni för att ”Delaktighet och stöd” ska få så stor betydelse som möjligt?
– Under projektets gång har vi hela tiden haft en ambition att sprida kunskap och kännedom om att många föräldrar som har vuxna döttrar och söner med funktionsnedsättning har ett stort omsorgsansvar. Vi har i ett flertal olika forum; konferenser, seminarier,  besök hos tjänstemän på socialdepartementet och samtal med riksdagspolitiker berättat om föräldrar vi möter, vad deras omsorgsansvar innebär och vilka konsekvenser det får.

Vilka är de viktigaste lärdomarna?
– Samhället måste erkänna det stora omsorgsarbete som föräldrarna utför. Kommunernas anhörigstöd behöver också utvecklas. Samordningen mellan insatserna för personer med funktionsnedsättning behöver fungera bättre – någon måste ha en helhetssyn. Vidare måste kompetens och kontinuitet bland LSS-personal öka.

Vilken konkret betydelse tror du att projektet får?
– Projekt Delaktighet och stöd har utarbetat studiecirkeln ”När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden”. Det är ett konkret resultat av projektet. Studiecirkeln implementeras nu till kommunernas anhörigstöd, Anhörigas Riksförbund och deras lokalföreningar och Studieförbundet Vuxenskolans alla avdelningar.

– Under våren har vi introduktionsdagar för blivande studiecirkelledare inom kommuner, vilket hittills är ett 30-tal, Anhörigas Riksförbund och Vuxenskolan, men även för kuratorer från vuxenhabiliteringar inom ett par olika landsting.

– Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, spelar en viktig roll i implementeringen. Tillsammans med dem spelar vi in ett par inspirationsfilmer om studiecirkeln. Dessa kommer Ianseras på Anhörigriksdagen och finnas sedan tillgängliga på Nka:s hemsida. I höst kommer Nka också att erbjuda ”lärande nätverk” för anhörigkonsulenter som har startat cirkeln.

(Läs mer om studiecirkeln i reportaget ”När jag inte längre är med” i Föräldrakraft nr 5 2015.)