Jag kunde inte drömma om vilken betydelse teatern skulle få

Jag kunde inte drömma om vilken sten jag satte i rullningen när jag som mamma till en son med Aspergers syndrom upptäckte vilken inverkan teater hade för min son utveckling.
Det skriver Ingrid Sindahl-Norelius, producent vid Freja musikteater i Jönköping.

I måndags utsågs Freja musikteater till ”Årets guldkorn” vid Arvsfondsdagen i Göteborg.
Idag, tisdag, står samma musikteater i centrum för en nationell konferens om kulturens plats i dagens hälso- och sjukvård.

Här skriver Ingrid Sindahl-Norelius om sina personliga erfarenheter som projekledare för Freja musikteater:

”När jag som mamma till en son med Aspergers syndrom tidigt upptäckte vilken positiv inverkan drama, teater och rollspel hade för min sons utveckling, både socialt och för hela hans utveckling som människa, föddes idén att detta kunde vara något för fler barn och ungdomar med problematik inom autismspektrat.
När jag tågade in till min dåvarande chef på Smålands Musik och Teater och deklarerade att jag hade en idé som jag ville testa kunde jag inte drömma om vilken sten jag satte i rullning.

Det har visat sig att de förbättringar som skedde med min son, när han gick med i amatörteatergruppen Småstickorna, socialt och emotionellt inte var en slump utan samma resultat har kunnat märkas hos alla de ungdomar som deltagit i Musikteater Frejas treåriga projekt, totalt 27  barn och ungdomar i åldrarna 11–27 år med olika grader av diagnoser, alltifrån grav autism till högfungerande autism/Aspergers syndrom.
Det är därför spännande och roligt att hjärnforskningen nu kommit ikapp det som vi föräldrar och pedagoger till barnen och ungdomarna i Freja så tydligt märkt.
Nu finns det nämligen vetenskapliga belägg för vikten av att föra in kulturen i vård- och behandling!
Två av Sveriges ledande hjärnforskare; Gunnar Bjursell och Rolf Ekman finns på plats på konferensen om kulturens plats i dagens hälso- och sjukvård. De delar med sig av sin kunskap kring kulturens betydelse för hur hjärnans kapacitet kan bibehållas, utvecklas och läkas/rehabiliteras.

Freja musiktetater.

Vi vet att kulturella upplevelser kan vara en del i en läkningsprocess. Inte bara psykologiska effekter, som bygger på vad personerna upplever, utan också rent biologiska effekter. Idag finns kunskap både om kulturens generellt hälsofrämjande verkan men även dess roll i avancerad sjukvård, menar Gunnar Bjursell.
Kunskap om vår hjärna har ökat dramatiskt. Vi har stora möjligheter att under hela vårt liv utveckla kreativa talanger. Forskningen pekar på att stimulerande miljöer tillsammans med fysisk aktivitet, rätt kost och återhämtning i olika former är avgörande faktorer för vår hjärnas livslånga formbarhet. Kulturella aktiviteter är en viktig del av dessa stimulerande aktiviteter.
Erna Grönlund och Barbro Renck var först i världen med forskning om dansterapi för pojkar med ADHD, med goda resultat. De har också forskat kring dansterapi för tonårsflickor med depression. Erna Grönlund är professor vid Danshögskolan i Stockholm och Barbro Renck är docent i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Smålands Musik och Teater, Smot, har nu tagit över huvudmannaskapet för Freja musikteater och Arvsfondsprojektet har därmed permanentats. Jönköpings läns landsting och Smot går därmed i täten för ett konstnärligt och kulturpolitiskt pionjärarbete med ungdomar med funktionsnedsättningar och genomför något som aldrig gjorts tidigare på en scenisk institution i Sverige.

Ungdomarna som deltagit under de fem år som projektet Freja funnits har utvecklats på ett häpnadsväckande sätt. Deras självförtroende har stärkts och de har fått konkreta redskap under dramaövningarna i att hantera vardagssituationer. Nu har de rätat på ryggen, sänkt axlarna och höjt blicken. Rösterna har vuxit i omfång och styrka. Den regelbundna träningen i social samvaro och kommunikation har påverkat hela deras livssituation och för första gången har de fått kompisar, som de kan umgås med även utanför Freja.
Här har de verkligen fått träna sig i samarbete och i att leva sig in i hur andra människor kan tänka och känna. Det står ju i manus och då går det!  Deras syskon vittnar om att de numera är stolta över sitt funktionshindrade syskon som de tidigare skämts för.

Freja Backstage har etablerat sig som en nyskapande experimentscen i Jönköping, en unik mötesplats för människor i marginalen, där alla är välkomna, med eller utan funktionshinder, både på scen och i salong. Den Öppna scenen är verkligen Öppen för alla och det är många med både synliga och osynliga handikapp som här för första gången fått en möjlighet att offentligt framföra sina egna dikter eller sjunga en sång. Här räknas insidan mer än utsidan. Freja Backstage kommer att få en ännu viktigare funktion i framtiden som en breddad mötesplats där verkligen allting kan hända och där gränserna mellan scen och salong suddas ut.”

Ingrid Sindahl-Norelius
Producent/projektledare
Freja Musikteater
Smålands Musik och Teater
www.myspace.com/frejamusikteater