Nyheter |

Jag menade inte att ta bort någonting

Insändare publicerad i Föräldrakraft nr 4, 2011

Agneta Luttropp är riksdagsledamot för Miljöpartiet.

I denna artikel

Riksdagsledamoten Agneta Luttropp vill göra ett förtydligande till det som står om aktivitetsersättning i Föräldrakraft nummer 3. 

Riksdagsledamoten Agneta Luttropp vill göra ett förtydligande till det som står om aktivitetsersättning i Föräldrakraft nummer 3. 

”Jag menade aldrig att ta bort något utan att ersätta det med något bättre.

Aktivitetsersättningen i dess nuvarande form fungerar inte. Alltför många unga människor hänvisas enbart till denna ersättningsform. Detta trots att många har arbetsförmåga. De får heller inte stöd till annan aktivitet som det var tänkt när reformen infördes. MP anser att det behövs ett stöd som ger unga människor ekonomisk trygghet men som också ger den hjälp de unga behöver för att få den plats i samhället som de liksom alla andra har rätt till. Tills ett nytt system finns på plats kan man inte bara ta bort aktivitetsersättningen.

Se även vårt förslag om arbetslivstrygghet, motion 2010/11:sf396.”

Agneta Luttropp
Riksdagsledamot

Beställ HejaOlikas nyhetsbrev

Sidor ur Föräldrakraft nr 4

Beställ senaste numret av Föräldrakraft

Bli expert på LSS med hjälp av LSS-skolan!

Skip to content