Jag menade inte att ta bort någonting

Riksdagsledamoten Agneta Luttropp vill göra ett förtydligande till det som står om aktivitetsersättning i Föräldrakraft nummer 3. 

”Jag menade aldrig att ta bort något utan att ersätta det med något bättre.

Aktivitetsersättningen i dess nuvarande form fungerar inte. Alltför många unga människor hänvisas enbart till denna ersättningsform. Detta trots att många har arbetsförmåga. De får heller inte stöd till annan aktivitet som det var tänkt när reformen infördes. MP anser att det behövs ett stöd som ger unga människor ekonomisk trygghet men som också ger den hjälp de unga behöver för att få den plats i samhället som de liksom alla andra har rätt till. Tills ett nytt system finns på plats kan man inte bara ta bort aktivitetsersättningen.

Se även vårt förslag om arbetslivstrygghet, motion 2010/11:sf396.”

Agneta Luttropp
Riksdagsledamot