Jakten på lycka

De flesta av oss strävar efter att bli lyckliga. Det är det svar som man oftast får när man frågar folk vad de egentligen vill uppnå i livet. De vill bli lyckliga!

Men för mig är det nåt som skorrar när jag hör det. Man ska bli lycklig. Som om det skulle vara ett mål som man ska sträva efter att nå. Lyckan blir en målsättning. Ingenting man kan vara. Bara nåt man kan bli.
Någon dag. Någon stund kan vi uppleva lyckan och då känns livet riktigt, riktigt gott.

Lyckan är en drog som vi blir beroende av i samma ögonblick som vi fått uppleva den.
Beroendet är omedelbart!
Vi vill bara ha mer och mer av den när vi en gång har upplevt den. Vi fortsätter sträva efter att återigen uppleva lyckan. Och många gånger kan jag själv tycka att jag inte inser att jag har varit lycklig förrän efteråt. Det är först i backspegeln som jag ibland har kunnat se att ”då var jag faktiskt lycklig”. De där lyckliga stunderna ser jag som små smultronstunder på vår väg genom livet. Men livet kan ju inte bara bestå av lycka och glädje. Allt annat måste ju också få plats i våra liv.
Vi känner sorg och saknad. Ilska och frustration. Rädsla och oro.

Jag läste en gammal persisk historia om en mäktig kejsare i Asien, som samlade sina klokaste män, för att de skulle komma fram till ett citat som kunde vara användbart i alla situationer och i alla tider. De kloka männen konfererade, men kunde inte enas om nåt citat. Då kom en enkel tjänare till kejsaren och sa att han visste ett citat som för alltid skulle förändra kejsarens liv. Kejsaren bad tjänaren att genast säga citatet, som var lika enkelt som genialt. ”This too shall pass”. ”Även detta kommer gå över”.
Den mäktiga kejsaren blev så glad, så han lät skriva in citatet på en ring som han alltid bar på sig. En tid senare invaderades landet av en stark armé som snart vann stora segrar över den mäktiga kejsarens soldater. Kejsaren förstod att hans tid som kejsare var över och han fick fly för sitt liv. Jagad av sina motståndare red han på en häst mot ett stup. Hästen stannade tvärt och kejsaren förstod att hans sista stund snart var kommen. Då kom han på att titta på sin ring med det inristade citatet. ”Även detta kommer gå över”.
På något vis så inträffade det omöjliga och hans förföljare red vilse i jakten på kejsaren. Kejsaren kunde återvända till sina soldater och en tid senare så vann de en storslagen seger över fienden. Kejsaren återfick sin rikedom och ställde till en stor fest för hela staden. Då trädde den enkla tjänaren fram till kejsaren igen och sa att han skulle titta på ringens citat ännu en gång. Kejsaren förstod inte varför. Han var ju lycklig nu! Allt var som det skulle.
”Citatet blir magiskt först när du inser att det gäller i livets alla skeenden”, sa tjänaren.
Kejsaren tittade på citatet. ”Även detta kommer gå över”. En stor insikt slog honom. Stunden av lycka blev plötsligt ännu mer intensiv och hela hans inre kunde jubla på ett sätt det aldrig hade kunnat tidigare. För han visste att han nu kunde njuta mer av stunden, eftersom den snart skulle vara över och en ny dag skulle ta vid.

Jag tycker att det citatet är användbart även i dessa dagar. Det innebär att livet är i en ständig förändring.
För att citera den brittiske poeten Rudyard Kipling i hans dikt ”Om”.
”OM du kan möta triumf och katastrof och
behandla dessa två bedragare precis på samma sätt”.
Ja, även detta kommer går över. Det gäller såväl tråkiga och smärtsamma händelser, som glädjefyllda och lyckliga stunder. Även detta kommer gå över.
Detta har hjälpt mig i mitt eget liv och jag kan allt oftare ta dagarna så som de är, utan att hamna i att önska att saker skulle vara på ett annat sätt än hur de är.
Min älskade son, Prins Annorlunda hade något av detta synsätt under sitt alltför korta liv. Oavsett vad som hände i hans liv så var hans ständiga respons ”spelar roll”. Det var som om han föddes med en förståelse att allt här i livet kommer och går.
Enligt mig så förstod han på djupet det urgamla persiska citatet. ”Även detta kommer gå över”.