Jan Björklund lovade höjda ambitioner inom funkispolitiken

Folkpartiet har höga ambitioner för att förbättra levnadsvillkoren för personer som lever med funktionsnedsättning. Det var ett av de viktigaste budskapen i Jan Björklunds tal i Almedalen.

Årets Almedalsvecka var en besvikelse för alla som hoppades att funktionshinderfrågor skulle lyftas i partiledartalen.

Veckan avslutades dock med en positiv överraskning från Jan Björklund (FP) som lyfte fram LSS-lagstiftningen som ”en av de största frihetsreformerna som genomförts i Sverige i modern tid”.

– I det förnyelsearbete som pågår i Folkpartiet så tittar vi nu vidare på hur vi kan ta nästa steg för att skapa bättre levnadsvillkor för dem som lever med funktionsnedsättning. I det arbetet har vi höga ambitioner, sa Jan Björklund.

Björklund refererade till Bertil Ohlin som myntade uttrycket ”Det glömda Sverige”.

– Han menade de många utsatta människor som inte syns i samhällsdebatten, men som är i stort behov av stöd. Det är vårt liberala uppdrag att se till att friheten ökar för dem som behöver den allra mest, sa Björklund.