Jubel över historiskt beslut om ny lag mot diskriminering

Riksdagen vill ha lagstiftning mot bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. En majoritet av riksdagen ställde sig bakom kravet på att regeringen skyndsamt ska ta fram ett lagförslag.

Frågan om bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund har redan utretts tillräckligt, anser majoriteten. Det finns inte anledning att ytterligare fördröja en lagreglering på området.

Riksdagen betonar samtidigt att reformen måste införas på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Många organisationer hyllar riksdagens beslut.

– Idag är en historisk dag. Självklart är jag, liksom alla andra som så länge har kämpat för den här frågan alldeles lycklig. Äntligen kommer den utestängning som jag dagligen utsätts för att kunna kallas vid sitt rätta namn, nämligen diskriminering, säger Emma Johansson, ordförande i STIL och under 2006-2011 språkrör för Marschen för tillgänglighet.

Svensk Handikapptidskrift följde debatten i riksdagen och har publicerat ett referat på tidningens webbsajt.