Kampen om ny diskrimineringslag hårdnar

Kampen om en ny diskrimineringslag hårdnar, sedan förslaget fått hård kritik av bland annat Svenskt Näringsliv och Statskontoret.
– Vi utgår ifrån att våra demokratiskt valda representanter står upp för demokratins grundläggande värden och genomför ett förbud mot bristande tillgänglighet, säger Emma Johansson, ordförande i organisationen Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige.

Emma Johansson säger vidare att man förutsätter att rätten till ett fullvärdigt medborgarskap inte prioriteras bort på grund av ”ogrundade ekonomiska farhågor eller politiskt starka särintressen”.

Stil har lämnat in ett remissvar på utredningen ”Bortom fagert tal” tillsammans med Independent Living Institute och Marschen för tillgänglighet.
– Om regering och riksdag väljer att inte anta ett diskrimineringsförbud så beror det enligt oss inte på att det saknas kunskap om behovet och vikten av ett sådant, säger Adolf Ratzka, verksamhetsledare Independent Living Institute.

Oron är stor för att lagförslaget inte genomförs, eller blir alltför urvattnat, trots att de politiska partierna medverkat i samband med den årliga ”Marschen för tillgänglighet”.

– Ett diskrimineringsförbud är en demokratisk nödvändighet, säger Hans Filipsson, språkrör för Marschen för tillgänglighet.

– Birgitta Ohlsson är det statsråd som är ansvarig för just demokratifrågor i regeringen och hon har gått i Marschen för tillgänglighet under flera år och även varit en av talarna. Integrations- och jämställdhetsminister Erik Ullenhag sa så sent som i förra veckan att han vill gå vidare med en lagändring. Vi utgår därför ifrån att regeringen skyndsamt ser till att diskrimineringsförbudet införs, säger Hans Filipsson.