Kan han få handikapprörelsen och regeringen att bli överens?

Har Sverige råd att lagstifta mot bristande tillgänglighet? Hans Ytterberg får det känsliga uppdraget att på nytt utreda om bristande tillgänglighet bör vara en form av diskriminering.

Tillgänglighet kom inte med i nya diskrimineringslagen som röstades igenom av Riksdagen tidigare i år eftersom regeringen inte tyckte att konsekvenserna hade klarlagts.

Tillgänglighet kom inte med i den nya diskrimineringslag som röstades igenom av Riksdagen tidigare i år eftersom regeringen inte tyckte att konsekvenserna inte hade klarlagts.Foto på Hans Ytterberg

Handikapprörelsen protesterade kraftigt mot den nya lagen och för att blidka ilskan lovade regeringen att tillsätta en ny utredning.

Nu blir det Hans Ytterberg som får det heta uppdraget att analysera vad det skulle innebära om dålig tillgänglighet klassas som en form av diskriminering och därmed kan resultera i skadestånd.
Hans Ytterberg är idag HomO, ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

– Tillgänglighet är viktigt. Det handlar om mänskliga rättigheter och allas möjligheter till delaktighet, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.
– Kvarvarande frågor som rör tillgänglighet måste klargöras så att vi kan gå vidare med frågan.